31 maj 2021

Runbackaskolan, F-9, är en certifierad Generation Pep Skola

Den här veckan fortsätter vi uppmärksamma de skolor som blivit certifierade Generation Pep skolor 2021 och idag har det blivit dags för Runbackaskolan i Sollentuna. Cecilia Haglund är rektor på Runbackaskolan och hon belyser särskilt vikten av att hålla i arbetet kring fysisk aktivitet och hälsosam kost. Cecilia berättar även vilket deras skolas nästa steg i arbetet är

Grattis till er certifiering! Hur kommer ni fira denna utmärkelse?

Vi kommer att fira certifieringen till hösten i samband med att höstterminen drar igång. Just nu renoveras vår skola så därför blir det perfekt att fira både certifieringen och vår nyrenoverade skola då. Planerna för hur firandet kommer att se ut är inte klara ännu, men det blir fullt firande för alla elever med mycket rörelse.

Vad i processen till att bli en certifierad pep skola har ni upplevt som mest utmanande och hur arbetade ni med det?

På vår skola har vi arbetat länge med hälsosam kost, mycket rörelse och med andra frågor kopplade till en hälsosam livsstil. Det som varit mest utmanande under processen, och som fortfarande är utmanande, är att hålla i och hålla ut samt utveckla det arbete vi har. Vi behöver, återkommande, påminna oss själva om vikten av rörelse och arbeta aktivt för att få rörelse att bli en naturlig del i skolans arbete och elevernas vardag.

Pulkaåkning på Runbackaskolan. Dans i gymnastiksalen.

På vilket sätt har Pep Skola verktyget hjälpt er i processen?

Pep Skola hjälper till att påminna oss om det viktiga arbete vi gör och ger oss en grund att bygga vidare på. Vi har också fått syn på nya områden vi kan arbeta mer med samt områden vi kan utveckla ytterligare, vilket är toppen! Det verktyg som vi har fått upp ögonen för mest är tipsen för mer aktiva raster och vi har även uppskattat inspirationsbanken som varit mycket värdefull för oss i planeringen av rörelsepass och fritidsverksamheten.

Vad har certifieringen betytt för er?

Vi är så stolta över att vara en certifierad Generation Pep skola och certifieringen både hjälper och peppar oss till att fortsätta utvecklas och att hålla i. Vi är också glada över den nya rörelsebanan till inomhusmiljön vi fått då inomhusmiljö är ett av våra mål framöver – vi vill göra vår inomhusmiljö mer anpassad för rörelse hela dagen.

Vad kommer ni att göra med flaggan och diplomet som ni fått?

Vi ska fira in höstterminen med flagghissning och rörelse för hela skolan. Diplomet sitter redan uppe där alla kan se det i fönstret till rektorsrummet.