24 maj 2021

British Junior Eskilstuna, F-9, är en certifierad Generation Pep Skola

Idag presenteras den andra av de sex skolor som blivit certifierade Generation Pep skolor 2021, och det är British Junior i Eskilstuna. I intervjun nedan svarar biträdande rektor Linda Lindgren på frågor kring certifieringsprocessen och vilka effekter de sett att systematiskt arbete kring hälsosamma levnadsvanor givit deras skola.

Grattis till er certifiering! Hur kommer ni fira denna utmärkelse?

Vi på British Junior är så glada över att ha blivit en certifierad Generation Pep Skola! För att fira anordnade vi en Pep 4 Life dag den 18 maj som gick i rörelsens tecken. Dagen inleddes med en flagghissningscermoni som involverade alla elever på skolan fast på olika sätt utifrån samhällets nuvarande situation. Efter ceremonin fick eleverna springa ett Pep 4 Life-lopp där elever från årskurs 9 ansvarade för både uppvärmning och arrangemang. Vi ser de äldre eleverna som viktiga förebilder för de yngre när det kommer till hälsa och rörelseglädje. Under dagen låg också stort fokus på att förstärka vår ”vi känsla” på skolan eftersom certifieringen gjort oss mycket stolta över oss själv och vår skola – det är vi som lyckats med detta tillsammans.

Hur har processen till att bli en certifierad Generation Pep Skola varit för er?

Vår process har varit rolig, utvecklande men också lite tuff eftersom det här året inte har liknat något annat utifrån rådande pandemi. Dessutom är det ju så att alla utvecklingsprocesser som man ger sig in i stöter på olika saker som måste lösas på vägen. Vi är mycket nöjda med hur vi kunnat hantera och parera situationer som uppstått. Vårt motto har hela tiden varit att vi ställer om till mer fysisk aktivitet nu när det behövs som mest. Att arbeta systematisk är något vi gillar och då är Pep Skola ett väldigt bra verktyg som underlättar det arbetet.

Hur har föräldrar/lärare/andra skolor/kommunen mottagit nyheten om att ni är en av de första certifierade Generation Pep skolorna?

Alla som vet om certifiering är jätteglada och tillsammans är vi stolta över att vårt hårda arbete har lett till en certifiering. Vi hade nog kunnat vara bättre på att sprida den goda nyheten, men vi hoppas att det mer kommer att ske i samband med vår firardag. Allra gladast är vi för att våra elever dagligen får möjlighet till många fysiska aktiviteter och även kunskaper om hälsosamma matvanor. Både elever och vårdnadshavare visar mycket uppskattning för att vi har detta som ett stort fokusområde på skolan.

Vilka positiva effekter har det givit er skola att jobba systematiskt med frågor om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor?

Att arbeta systematisk gör att det blir en tydlig riktning för hela skolan. Våra uppsatta mål och aktiviteter kan enkelt löpande följas upp och på det sättet kan vi även göra justeringar eftersom vi tidigt upptäcker vad som behöver förändras och utvecklas i vårt arbete.

En annan positiv effekt är att vi tydligare kan se resultatet av vårt arbete. Det tydligaste resultaten som vi har sett enligt både elever och pedagoger är att eleverna är piggare och framförallt orkar mer på eftermiddagarna.

Har ni något tips till andra skolor som vill bli certifierade?

Det är otroligt kul och väldigt givande så var inte rädd för jobbet, det ger mer än vad det kostar.

Teamet på British Junior, Eskilstuna.