24 maj 2021

Korpadalsskolan, F-6, är en certifierad Generation Pep Skola

Den första skolan som blivit en certifierad Generation Pep skola 2021 är Korpadalsskolan i Asarum. Vi har pratat med Annica Clarin, rektor på Korpadalsskolan, som i sin intervju berättar mer om de positiva effekter som systematiskt arbete kring hälsosamma vanor givit deras skola.

Grattis till er certifiering! Hur kommer ni fira denna utmärkelse?

Vi firade vår certifiering över tre dagar i maj. Firandet inleddes den 18:e med flagghissning, sång och dans och sedan fick eleverna klassvis inviga och testa vår nya fina rörelsebana vi fick i gåva i samband med att vi blev certifierade. Under de två efterföljande dagarna stod olika aktiviteter på schemat för våra elever med tema pep, hjärna, glädje, puls och hälsa. Aktiviteterna skedde klass- och årskursvis och det bjöds på frukt för att samla energi.

Inför firandet skapade vi en stop motion film för att peppa igång eleverna inför firandet. Hela filmen hittar ni längst ner i intervjun!

Vad i processen till att bli en certifierad pep skola har ni upplevt som mest utmanande och hur arbetade ni med det?

Att hålla i arbetet kontinuerligt har vi upplevt som mest utmanade. Det är ofta ganska lätt att sätta igång processer, men för att få ett resultat behöver man hålla i vilket kan vara utmanande i skolans verksamhet med mycket på gång. Pep-skola verktyget har hjälpt oss med det. Det gäller att schemalägga och planera för att implementera metoder som blir till naturliga förhållningssätt i vardagen.

Vilka positiva effekter har det givit er skola att jobba systematiskt med frågor om fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor?

Det har givit oss massor av positiva effekter:

  • Vi har kunnat arbeta och utveckla lite i taget kring flera områden samtidigt och blir lite bättre varje dag. Pep-skola som både är tydligt, fylld av inspiration till utvecklingsområden samt ett bra verktyg att följa upp och synliggöra olika effekter i verksamheten. Pep-skola hjälper också till att hålla i och hålla ut med utvecklingsarbetet.
  • Fysisk aktivitet är nu en naturlig del i skoldagen med rörelsepauser under hela dagen. Rasterna har utvecklats med mycket varierade rörelseaktiviteter på hela skolgården och alla elever är med! Fler elever cyklar och går nu till och från skolan.
  • Eleverna har ökad medvetenhet kring vad vi mår bra av och elevdelaktigheten har ökat. Elever tar ofta egna initiativ och tar gärna ledarrollen för fysisk aktivitet som exempelvis ansvariga för rastboden eller egna rörelsefilmer och aktiviteter på rasten. Eleverna påminner själva om det gått för lång tid mellan rörelsepauserna, och ökad kunskap och medvetenhet har skapat större delaktighet och inflytande i våra matråd.
  • Vi har fått så fint samarbete mellan skolmåltidspersonal och skola-fritidshem och utvecklat olika metoder för att få skolmåltiden att kännas viktig och god – nu vågar fler elever smaka nya rätter.
  • Glädje och energi i verksamheten hos både elever, personal och föräldrar!

Fysisk aktivitet på Korpadalsskolan.

Hur har föräldrar/lärare/andra skolor/kommunen mottagit nyheten om att ni är en av de första certifierade Generation Pep skolorna?

Vi får spontana gratulationer av föräldrar och från utbildningsförvaltningen för certifieringen. Kul när föräldrar uttrycker att de är nöjda med skolans arbete och glada för att deras barn är elever på Korpadalsskolan. Personalen är såklart stolta och glada för certifieringen och för den utveckling av skolmåltider och fysisk aktivitet som Pep skola bidragit till. Kul också när andra skolor hör av sig och vill veta mer eller för att själva komma igång med arbetet.

Har ni något tips till andra skolor som vill bli certifierade?

Det är värt att gå in på Pep Skola och börja arbeta tillsammans. Fyll i nuläge och ta ett nytt område i taget att jobba med. Vi kan lova synliga förbättringar och resultat!