09 maj 2022

Allt blir bättre när du lever mer hälsosamt

Vi vet att genom att röra på oss mer och äta mer hälsosamt så minskar risken att drabbas av en rad livsstilsrelaterade sjukdomar, men att leva hälsosamt har en rad ytterligare fördelar. Bland annat blir det lättare att koncentrera sig, man blir gladare och sover bättre. Allt, eller ja i alla fall det mesta, blir helt enkelt bättre av att du lever mer hälsosamt. Men vad är det egentligen som händer i vår kropp när vi rör på oss och äter bättre? Det ska vi ta reda på och till hjälp har vi professor Carl Johan Sundberg.

Utöver att minska risken för sjukdomar, vilka positiva effekter har rörelse och hälsosam kost för oss?

Jag brukar prata om att det finns i huvudsak tre positiva saker med att vi rör på oss och är mer aktiva och det är; vårt välbefinnande ökar, vår kognitiva förmåga stärks och vår uthållighet blir bättre.

Om man ökar sin fysiska aktivitet så kommer man uppleva ett högre välbefinnande, alltså en förbättrad livskvalitet i form av både mental och fysisk självkänsla. Det viktiga här är att det inte handlar om att börja med ”blodsmaksträning” utan bara genom att vi tar fler steg om dagen så får vi positiva effekter för vårt välbefinnande.

Det påverkar även den kognitiva förmågan, alltså hur vi tänker. Vi kan koncentrera oss bättre, lära oss bättre och minnas bättre. Det påverkar vår frontallob (där finns våra välutvecklade förmågor som människor) och även hippocampus (långtidsminne och rumsligt minne, lokalsinnet, samt stämningsläge). Vi upplever helt enkelt att vi känner oss lyckligare och gladare då den delen av hjärnan påverkas positivt av fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet stärker också vår uthållighet, men inte bara den fysiska utan även den mentala. Vi blir bättre på att hantera stress såväl psykiskt som fysiskt och då blir vardagens sysslor enklare.

På vilket sätt påverkas vi här och nu av att exempelvis ta en promenad, cykla eller ta en löprunda?

Det finns kortsiktiga effekter av fysisk aktivitet. Forskning visar att man får ett högre välbefinnande redan samma dag när man gjort någon form av fysisk aktivitet. Välbefinnande varar dock inte över flera dagar, men de fysiska hälsoeffekterna såsom mer stabilt blodsocker och lägre blodtryck kan hålla i sig i ett halvt till två dygn. Så varje dags insats har helt enkelt en positiv effekt på just den dagen.

Att vi exempelvis blir starkare av att träna förstår de flesta, men hur påverkas vår hjärna av att vi rör på oss och äter mer hälsosamt?
Hjärnan är ett organ som finns i vår kropp. Hela vår kropp försörjer alla våra organ och det vi stoppar i oss påverkar såklart alla våra organ. Det behöver finnas en balans i kosten för att vi ska få energi och bygga upp kroppens beståndsdelar, vi behöver näringsämnen för energi, vitaminer, mineraler och vätska. Helt enkelt en sammansatt kost enligt kostråden och för de allra flesta av oss handlar det om att äta mer frukt, grönt och plantbaserat med många olika färger.

När det kommer till rörelse så vet vi att hjärnan blir mer aktiv när vi rör oss. Vi vet också att hjärnan, precis som muskler och andra organ i vår kropp förändras, blir bättre, och kan anpassa sig bättre av att vi rör på oss. Vårt hjärta och kärl blir friskare vid rörelse, vilket i sin tur också gör att hjärnan mår bättre då den är en del av vår kropp.

Är det för sent att till exempel börja leva mer hälsosamt i vuxen ålder?

Det största värdet av en mer hälsosam livsstil har du här och nu. Det är 5-6 gånger större inverkan av det du gör nu än hur du levde tidigare. Man kan varken leva på att man tidigare exempelvis var elitidrottare och det är heller inte kört för att man aldrig tidigare i livet varit fysiskt aktiv. Om du börjar leva mer hälsosamt så kommer mycket bli bättre rätt så snabbt.

Man kan få så mycket som 90 procent av hälsovinsterna genom att börja leva mer hälsosamt, oavsett ålder.

Har du några tips på om man vill leva mer hälsosamt, vad kan man göra först?

Gör små förändringar. Extremism är den största fienden till det möjliga. Fundamentalism är farligt. Människan ska vara lagom. Tyvärr finns vi inte i en lagom värld, vi döms till stillasittande genom våra skärmar. Barns och ungas psykiska hälsa gick ned på ett markant sätt (strax efter att smartphones introducerats) enligt en amerikansk studie. Vi lever i en giftig miljö – skärmar- som gör oss passiva. Kan man minska skärmanvändandet med en timma om dagen, genom att exempelvis minska slötittandet eller ta en walk and talk på jobbet så är det positiva förändringar att lägga till i vardagen. Andra tips är också att lägga till mer frukt och grönt – satsa på att lägga till 200-300 gram varje dag. Köp hem och se till att äta det.

Sen kanske det viktigaste för att göra det hållbart, sätt rimliga mål- att öka 10 procent i steg exempelvis på en vecka eller två, och sedan stegra upp. Eller bestäm dig för att alltid ta trapporna. Gör de små sakerna i vardagen så att förändringen håller på sikt.

Om kampanjen

Vår kampanj ”Allt blir bättre när du lever mer hälsosamt” har som målsättning att lyfta fler positiva aspekter av att leva hälsosamt. Med leva hälsosamt så utgår vi primärt från det vi jobbar med- fysisk aktivitet och hälsosam kost, sen finns det såklart fler delar också så som exempelvis umgänge och sömn. Oavsett så får vi alla stora vinster i vårt liv och mycket kan bli bättre om vi lever mer hälsosamt. Läs gärna mer under våra egna initiativ.