Tillbaka till Inspriationsbanken

Idrott för alla - utbildningsmaterial

Riksförbundet Attention / alla

Kort beskrivning

Attention har genom projektet Idrott för alla tagit fram utbildningsmaterial för idrottsledare, idrottslärare och fritidspersonal, med information kopplat kring rörelse för barn och ungdomar med ADHD, ADD, autism och Asperger. Materialet består av:

  • En utbildarhandledning med tillhörande Powerpoint
  • 3 filmer på olika teman
  • 4 samtalsunderlag

Upplägget är en 3-timmar lång kurs som ni kan genomföra i föreningen eller på skolan. 

Bidragets syfte

Målet är att barn och ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Riksförbundet Attention gjorde en enkät 2016 som visade att drygt hälften av barn med NPF i åldrarna 10-12 år idrottar. Riksidrottsförbundets siffror över alla barn mellan 6 och 12 år visar att 80 procent av pojkarna och 74 procent av flickorna idrottar. Vi kan alltså konstatera en stor skillnad mellan barn med NPF och barn i allmänhet. Vi vill med detta material inspirera till ett ledarskap som inkluderar fler, det som är bra för dessa barn är bra för alla.

För dig som jobbar i skolan: Här hittar du fler råd, tips och inspiration till att ge elever med NPF bra förutsättningar.

Ladda ner

handledning_till_utbildare_f_r_kursen_tr_na_barn_och_ungdomar_med_adhd__add__autism__asperger.pdf
powerpoint__idrott_f_r_alla.pptx
samtalsunderlag_film_1_-_rutiner_och_struktur_korr5.pdf
samtalsunderlag_film_2_-_motivation__feedback_och_k_nslo_rlighet_korr7.pdf
samtalsunderlag_film_3_-_relationer_och_bem_tande_korr8.pdf
samtalsunderlag_film_4_-_stoppmodellen_korr2.pdf

Filmen Idrott och NPF
Utbildningsfilmerna
Projektets material och Goda exempel