Kort beskrivning

Attention har genom projektet Idrott för alla tagit fram utbildningsmaterial för idrottsledare, idrottslärare och fritidspersonal, med information kopplat kring rörelse för barn och ungdomar med ADHD/ADD och autism/Asperger. Materialet består av en utbildarhandledning med tillhörande Powerpoint, 3 filmer på olika teman och 4 samtalsunderlag. Upplägget är en 3-timmars kurs som ni kan genomföra i föreningen eller på skolan. 

Bidragets syfte

Målet är att barn och ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Riksförbundet Attention gjorde en enkät 2016 som visade att drygt hälften av barn med NPF i åldrarna 10-12 år idrottar. Riksidrottsförbundets siffror över alla barn mellan 6 och 12 år visar att 80 procent av pojkarna och 74 procent av flickorna idrottar. Vi kan alltså konstatera en stor skillnad mellan barn med NPF och barn i allmänhet. Vi vill med detta material inspirera till ett ledarskap som inkluderar fler, det som är bra för dessa barn är bra för alla.

Ladda ner

handledning_till_utbildare_f_r_kursen_tr_na_barn_och_ungdomar_med_adhd__add__autism__asperger.pdf
powerpoint__idrott_f_r_alla.pptx
samtalsunderlag_film_1_-_rutiner_och_struktur_korr5.pdf
samtalsunderlag_film_2_-_motivation__feedback_och_k_nslo_rlighet_korr7.pdf
samtalsunderlag_film_3_-_relationer_och_bem_tande_korr8.pdf
samtalsunderlag_film_4_-_stoppmodellen_korr2.pdf

Filmen Idrott och NPF
Utbildningsfilmerna
Projektets material och Goda exempel