Tillbaka till Inspriationsbanken

Trivselprogrammet

Trivselledarna

Kort beskrivning

Trivselprogrammet (TL) är ett program för aktivitet och inkludering i grundskolan med 1450 medlemsskolor i Sverige, Norge och på Island. Med Trivselprogrammet skapar vänliga och respektfulla trivselledare (i årskurs 3–9) möjligheter till ökad aktivitet och trygghet på rasterna. I Sverige är nu ca 400 skolor med i programmet och nya tillkommer kontinuerligt!

Vi vill med Trivselprogrammet ge möjlighet till mer aktivitet och lek och samtidigt skapa positiva möten mellan barn och ungdomar. På skolgården skapas en vänlig, inkluderande och trygg atmosfär som alla har glädje av.

Så här går det till:
En trivselledare ska vara med och bidra till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år tillsammans med trivselledare från andra skolor. Här går man igenom ett urval av lekar och aktiviteter. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare och får lära sig hur de ska organisera aktiviteter och leda på ett vänligt, inkluderande och respektfullt sätt.

Trivselledarna välkomnar alla som vill vara med och deltar även själva i aktiviteten. Trivselledarna planerar och utvärderar aktiviteterna och får dagligen träna sig på att leda. Som inspiration till att hitta roliga aktiviteter till rasterna används Trivselprogrammets manualer och webbsida med flera hundra illustrerade aktiviteter.

Trivselledare på högstadiet
Trivselledarna på högstadiet kan arrangera TL-mästarna, olika turneringar, aktiviteter på en friluftsdag, musikquiz eller liknande.
TL-mästarna är ett koncept utvecklat av Trivselprogrammet med aktiviteter inspirerat av TV-programmet ”Mästarnas Mästare”. TL-mästarna är i första hand anpassat till högstadiet men kan såklart användas till andra åldrar om man önskar. TL-mästarna skapar samarbete mellan elever, kan användas som rastaktivitet eller som delar i en tävling under till exempel en temadag. Övningarna är varierade för att alla ska kunna delta och uppleva glädje och framgång.

Aktiv undervisning

Trivselprogrammet bidrar även till att öka aktivitetsnivån under hela skoldagen med hjälp av aktiva undervisningsupplägg. Fysisk aktivitet används som undervisningsmetod och tar utgångspunkt i LGR 11. Varje undervisningsupplägg föreslår vilka årskurser det i huvudsak är anpassat till och hänvisar till relevant centralt innehåll. Den aktiva undervisningen ska bidra till att eleverna lär genom praktisk erfarenhet under varierade former.

Rörelsepauser och Pulshöjande aktiviteter
Trivselprogrammet vill med hjälp av lek- och aktivitetssamlingarna Rörelsepauser och Pulshöjande aktiviteter bidra till att ytterligare öka elevernas aktivitetsnivå. Fler och fler skolor upplever positiva effekter av att eleverna är fysiskt aktiva och erbjuder pulsträning innan eller under skoldagen. Många låter även eleverna under lektionstid få sträcka på benen och utföra en rolig rörelsepaus vilket resulterar i piggare elever!

Så här säger några skolor som jobbar med Trivselprogrammet:
”Vår upplevelse är att Trivselledarna fungerar mycket bra hos oss och att deras verksamhet bidrar till elevernas trygghet, trivsel och gott kamratskap. Det bidrar även till att lekarna och aktiviteterna på rasterna skapar kontakter över klassgränserna och att eleverna har något att göra. Vi hyllar detta mycket och ser även att eleverna som leder lekarna och aktiviteterna verkligen växer med uppgiften”.
Sandie Sandquist, Rektor Höglandsskolan, Bromma

”TL är en central del av vår rastverksamhet och har bidragit till att väldigt många elever i vår skola har lärt sig en hel mängd olika nya lekar, och framför allt varit fysiskt aktiva på ett sätt jag inte tror skulle vara möjligt om vi inte erbjöd dessa styrda lekar under deras rasttid.
Vi har även sett att många av våra Trivselledare har vuxit i rollen som ledare under denna hösttermin, och har verkligen tagit ett väldigt stort ansvar över sin roll i att erbjuda lekar ute på skolgården, komma med förslag på nya lekar och att rent allmänt uppträda som ett föredöme för de andra eleverna i skolan under hela skol- och fritidsdagen. Det har varit en fröjd att se att en del av eleverna verkligen tar TL-uppdraget på ett seriöst sätt, visar att de uppskattar konceptet samt att vi kan se att de också ”växer” i rollen och utvecklar bland annat sina ledaregenskaper”

TL-ansvarig Iiyas Abdullahi Ali på Husbygårdskolan i Kista

Vill du veta mer om Trivselprogrammet?
Vill du läsa mer om vad det innebär att arbeta med trivselledare på rasten? Gå in på vår hemsida www.trivselledare.se

Vill du veta mer om pris, vad som ingår eller boka en inspirationsträff?  Hör av dig till oss på post@trivselledare.se

Bidragets syfte

Trivselprogrammets mål är att:

 • Öka trivseln
 • Främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
 • Bygga goda vänskapsrelationer
 • Förebygga konflikter och mobbning
 • Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
 • Främja ökad aktivitet i undervisningen

  Här nedan finns ett smakprov på olika aktiviteter från Trivselprogrammet:
  Rastaktiviteter, Aktiva undervisningsupplägg, rörelsepauser, pulshöjande aktiviteter, och aktiviteter från TL-mästarna.

  Samtliga går att ladda ned som PDF.

Ladda ner

Beskrivning_Matte_Mönstret_2018.pdf
Tilläggsmaterial_Matte_Mönstret_2018.pdf
Beskrivning_NO_Hitta din like_2018.pdf
Tilläggsmaterial_NO_Hitta din like 2018.pdf
Beskrivning_Svenska_Rättstavningsstafett_2018.pdf
Tilläggsmaterial_Svenska_Rättstavningsstafett_2018.pdf
Lagindelningstips_2018.pdf
Pulshöjande aktiviteter_2018.pdf
Rastaktiviteter_2018.pdf
Rörelsepauser_2018.pdf
TL-mästarna_2018.pdf

Om programmet
Anmäl intresse