Tillbaka till Inspriationsbanken

Generationsöverskridande rörelse

Parkskolan Teckomatorp / Skåne län

Kort beskrivning

Upprinnelsen till samarbetet bottnar i det hälsoprojekt som genomförs på Parkskolan i Teckomatorp. Vi såg möjligheten att fler rör på sig över generationsgränserna. Vi frågade eleverna om intresset att leda rörelsepass på äldreboendet. Gensvaret från eleverna var överväldigande, 85% av eleverna i åk 4-6 var intresserade. Därefter tog vi kontakt med enhetschefen på äldreboendet Ängslyckan och därefter inleddes samarbetet där våra elever leder de äldre i ett rörelsepass som varar ca 30 minuter.

Utöver detta har vi även utvecklat ett samarbete med den dagliga verksamheten LSS. Arbetsformen är densamma där elever leder rörelsepass i båda verksamheterna. Hälsa för både ung och gammal är en självklarhet för oss på Parkskolan. Alla kan vinna något av att röra på sig tillsammans och för att arbeta långsiktigt, hållbart med fysisk aktivitet och hälsa. Oavsett ålder eller förmåga eller funktionsnedsättning, så kan alla vara delaktiga, antingen fysiskt eller psykiskt eller både och beroende på den individuella förmågan. Alla inblandade vinner något på detta, elever, vårdtagare och brukare. Detta är en win-win situation.

Bidragets syfte

Med mod och nytänk, bryter vi ny mark för en hållbar fysisk livsstil. Ett win-win koncept över generationsgränserna där våra elever får öva på ledarskap genom att leda rörelsepass för de boende på Ängslyckan och LSS och deltagarna får möjlighet till extra aktivitet och inte minst samvaro med eleverna. Dessutom får eleverna insikt om vikten av fysisk aktivitet genom hela livet. Eleverna får en ökad förståelse för olikheter i samhället och därmed ökar förståelsen, samt minskar fördomar.

Ladda ner

ha_lsoprofil_pa__parkskolan_uppdaterad.docx

Tidningsklipp
Instagram
Pulsprojektet
Nominerade till Svenska Barnidrottspriset
TV4 Reportage
Anna och philip lärarpodcast
SVT Reportage