Tillbaka till Inspriationsbanken

Safirträdgården

Monika Tildevik / Göteborgs kommun

Kort beskrivning

I januari 2020 påbörjade jag och sonen Tristan projektet som vi inte hade en aning om hur det skulle växa och utvecklas. Vi valde en plats vid en gångtunnel som många upplevt som otrygg. Platsen ligger på väg mellan hållplatsen och skolor\/förskolor, så dagligen passerar väldigt många barn där.

Från början var tanken att "bara" städa upp då det varit väldigt nerskräpat och att plantera blommor och växter som skulle göra folk glada. Hela våren 2020 jobbade vi, planterade både blommor och ätbara växter, byggde bänk, insektshotell och döpte platsen till Safirträdgården, som idag blivit en mötesplats där barn delat många roliga och lärande stunder.

Många satsningar för unga och barn har oftast en inriktning. Safirträdgården har ganska många, då jag tycker att allt hänger ihop. Lek och rörelse, lärande, konst och natur och att barn får vara delaktiga i sin närmiljö.

I Safirträdgården ritar jag upp nya hopp- och uppdragsbanor med gautkritor på marken, ofta med ord och bokstäver som gör det roligt att läsa och röra på sig samtidigt Förutom det så håller vi i olika gratis event som t ex streetjazz, författarbesök, planteringsevent, rörelselek, disco i gångtunneln, skräpplockarrundor, då vi haft frukt, fika, eller popcorn som vi bjuder på. Till många event lånar jag sportprylar och spel från Fritidsbanken och vid några tillfällen även leksaker och hinderbanor från Leksaksbiblioteket.

Bidragets syfte

Målet med Safirträdgården har vuxit under tidens gång. Men grundtanken är densamma "Sprid glädje genom glädje", men det handlar om att tidigt lära in en annan attityd och att skapa en delaktighet till ett trevligt och tryggt område. Viktigt har varit från början att få barnen på väg till och från skolor/förskolor i området röra på sig på ett roligt men samtidigt lärande sätt och att lyfta blicken från mobilen. En stor betydelse är också att skapa en gemenskap och upplevelser i området, vidga barnens vyer, kanske få upp ett nytt intresse t ex för läsning eller dans. Vi har istället för tipspromenader haft "bokpromenad", då har barnen rört på sig och samtidigt fått läsa kortare böcker med 2 sidor per plastficka. Stunden mellan plastfickorna har både byggt upp spänning och gett tid att diskutera. Att barn får vara delaktiga i sin närmiljö gör att de värdesätter och tar hand om den mer i förhoppningsvis många år framåt och kan vara stolta över sina insatser.⠀ Barnen i området tycker det är spännande och roligt och jag ser en stor förändring hur barnen rör sig på just vår gångväg under 1,5 år nu, hur det skräpas mindre och hur förväntansfulla de är inför nya event.

Mer info om Safirträdgården
Press