Tillbaka till Inspriationsbanken

MedsBag- Inkludera barn med livsviktig medicin

Medsbag AB / Hallands län

Kort beskrivning

MedsBag digitaliserar den medicinska handlingsplanen för att trygga och inkludera barn som bär livskritisk medicin i vardagen. MedsBag söker förskolor som vill samarbeta med att stärka och skydda barn med livskritisk medicin samt för att stödja för den egna personalen. Tack vare donationer erbjuds skolor att helt kostnadsfritt utvärdera MedsBag - den digitala handlingsplanen.

Bidragets syfte

Att öka jämnlikheten, rörligheten och livskvaliteten för de yngsta barnen som bär på livskritisk medicin i vardagen.

Ladda ner

files medsbag_pitchdeck_.pdf

https:\/\/www.medsbag.com\/how-it-works