Tillbaka till Inspriationsbanken

Aktiv matematiklektion

British Junior / Eskilstuna kommun

Kort beskrivning

På British Junior sker ibland aktiva matematiklektioner. Konceptet är enkelt men garanterar mycket flås bland eleverna och problemlösning. 

Nära skolan finns ett skogsområde. Läraren placerar ut laminerade räkneuppgifter på lite olika gömda platser inom ett specifikt område. Ytan är så stor att läraren hela tiden kan ha uppsikt över eleverna. Eleverna delas in i mindre grupper om tre. När läraren säger kör, så springer alla grupperna för att hitta de olika räkneuppgifterna och gemensamt räkna och komma fram till ett svar. När gruppen är ening springer de till läraren som ger facit. Sedan börjar jakten på att hitta och lösa nästa räkneuppgift. Så många tal som möjligt ska lösas innan lektionen tar slut. 

Bidragets syfte

Aktiv lärarledd lektion som bidrar till pulshöjande aktivitet samtidigt som eleverna får öva samarbete och räkna.