Tillbaka till Inspriationsbanken

Moving is Reading

British Mini Schools AB

Kort beskrivning

Stillasittande situationer finns hela tiden i förskolan och bokläsning är en viktig del för barnens språkutveckling. Däremot så lär sig barnen mera tillsammans med de kroppsliga aspekterna. Läs boken och rör på er under tiden!

Några exempel på Moving is Reading med böckerna Lilla spigg och Gruffalon

  • Ihop med boken Lilla spigg kan ni göra en ny rörelse för varje fantastisk historia han drar fram. Vicka på tårna, böj benen, hoppa, jogga på stället.
  • Ihop med Gruffalon kan ni vid ny information om Gruffalon röra på den kroppsdel som nämns, till exempel blinka när det handlar om ögon eller svänga runt med armarna istället när det handlar om svansen.

Bidragets syfte

Barn idag rör sig alldeles för lite och vi på British Mini vill gärna i Generation PEPs anda ändra delar i undervisningen där man haft mer stillasittande och lägga in rörelse som en del i vardagen. Därför har vi utarbetat konceptet "Moving is reading" Där man tillsammans med bokläsning även rör på sig.