Kort beskrivning

ParaPepp är digital träning som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och som med få hjälpmedel går att utöva på hemmaplan. Under 2020 kommer ett 40-tal träningsfilmer att spelas in och publiceras i Parasport Sveriges digitala kanaler. Passen består av en variation av träningsformer med allt från gympa och styrketräning till avslappning och mental coachning. Projektet är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen.

Bidragets syfte

Idén om ParaPepp föddes under coronapandemin. På grund av pandemin kan många inte kan delta i träning och fysisk aktivitet i samma utsträckning som tidigare, vilket kan leda till stillasittande och ohälsa. ParaPepps syfte är att skapa alternativa vägar för träning och på så sätt inspirera till motion och rörelse.

Träna med ParaPepp
Det här är ParaPepp
Vi är Parasport Sverige