Kort beskrivning

Som en respons på att barn i allt större omfattning blivit mer stillasittande i skolmiljöer så har MURAL arkitektur designat klistermärkespaketet Rörelsebanan. Målsättningen med Rörelsebanan är att omvandla delar av skolmiljön till en plats för aktivt lekande och uppmana barnen till en högre aktivitetsgrad i vardagen. Klistermärkena är förstärkta med laminat som gör dem både halkfria och beständiga. Rörelsebanan är även enkel att applicera och ger en stor frihet och kreativitet till appliceringspersonen. Rörelsebanan passar bra i korridorer, till och från klassrum, matsalen och i aktiva läroplatser. Rörelsebanan är framtaget för skapa spontan, fantasifull och utmanande lek där rörelsen är i centrum med hjälp av färgglada, detaljrika och pedagogiska klistermärken.

Bidragets syfte

Målsättningen med Rörelsebanan är att omvandla delar av skolmiljön till en plats för aktivt lekande genom att rörelseberika skolmiljön. MURAL arkitektur vill utmana skolor och fritidsgårdar att rörelseberika de traditionella skolmiljöerna som förut inte har associerats med rörelserikedom.

Ladda ner

manual_ro_relsebanan.pdf

Till hemsidan