Tillbaka till Inspriationsbanken

Malmö delar Brain Breaks

Mamlö Stad / Skåne län

Kort beskrivning

Chicagoskolan Naperville Central High låter sina elever träna pulspass i tjugo minuter varje skoldag. Efter pulspassen läser eleverna teoretiska ämnen som historia och matte. Effekterna är slående. Skolans resultat förbättrades med 40 procent och när deras sjundeklassare deltog i ett internationellt test i naturkunskap och matematik hamnade eleverna på första plats i naturkunskap och på sjätte plats i matematik – i världen. Rörelse skapar goda förutsättningar för hjärnan!

Lektionerna i Brain Breaks är uppdelade i tre olika kategorier: small, medium och large.

I modulen ”small” hittar du enklare övningar som du gärna kan börja med. De här övningarna är lättare att utöva, kräver mindre puls och de är bekväma att utföra när eleverna är ovana vid den här typen av övningar.

När eleverna har fått in vanan och Brain Breaks börjar bli en del av klassrumskulturen kan du med fördel prova några övningar från ”medium”. De här övningarna tar ibland, men inte alltid, lite mer tid, kräver lite högre puls och är lättare att genomföra om eleverna är trygga med att pausa och pulsa tillsammans.

Den tredje kategorin ”large” kräver mer trygghet, mer tid och mer puls och ger desto mer! Hit går du om du vill lämna klassrummet och addera pulsövningar före, efter eller mellan lektionerna. Här är formen mer av förslag som er skola kan jobba vidare med utifrån era specifika förutsättningar.

När du ska beskriva Brain Breaks-övningarna för eleverna kan du gärna låta ett par av dina elever demonstrera hur man ska göra. Det är lättare för eleverna att följa med när de ser hur övningen ska göras. Alternativt har du själv så pass mycket kontroll på övningen att du kan demonstrera den för klassen. För att väcka hjärnan räcker det med att eleverna kommer upp och står så lite som en minut men fyra minuters rörelse ger bättre effekt vilket ofta står som rekommendation i medium-övningarna.

Om någon elev inte vill delta för att de inte vill ta i någon annan eller kanske för att det känns obekvämt kan du be dem att stå upp och göra ett alternativ till övningen. Att promenera på stället eller göra squats på egen hand fungerar som goda alternativ.

Slutligen – inled Brain Breaks med att berätta om varför ni gör Brain Breaks i klassrummet och vilka effekter som rörelser ger. Även om de korta pauserna ökar vakenhetsgraden, koncentrationen och kreativiteten kan du gärna berätta om effekterna av längre och intensivare fysisk aktivitet. Att höja pulsen under 45 minuter, tre gånger i veckan över en längre tidsperiod förbättrar även elevernas minne, stresstålighet och välmående.

Bidragets syfte

Med en Brain Break ger du eleverna en mental paus oftast i kombination med en pulshöjande aktivitet. Genom rörelse ökar elevernas vakenhetsgrad, koncentration och kreativitet. Även mindre mängd rörelse ger effekt. Det finns studier som visar att även lite fysisk aktivitet påverkar våra tankemässiga förmågor. Endast fyra minuters rörelse ökar koncentrationen och påverkar barns förmågor att bortse från distraktioner och de presterar bättre på koncentrationstester. Det handlar inte om att de “bara springer av sig överskottsenergi” och att de därför blir lugna. Hjärnan fungerar kort och gott bättre när man har rört på sig och det gäller både barn och ungdomar.

Malmö Stad hemsida
Malmö delar didaktis resurs - Brain break i klassrummet