Kort beskrivning

Alla kan IF är en organisation som genom idrotten bekämpar det utanförskap som finns för de som har någon form av funktionsnedsättning. På många skolor är idag inte handikappidrotten integrerad på ett bra sätt. Genom att en projektgrupp kommer ut till skolorna och visar vad det finns för olika möjligheter, är tanken att det sedan ska fortsätta inom den ordinarie skolidrotten. Alla ska få känna att de kan lyckas genom att få prova på olika hjälpmedel i de olika idrotterna.

Bidragets syfte

Syftet är att visa för barn och ungdomar att fastän man har ett funktionshinder så är det möjligt att ha en bra vardag och ett idrottsligt engagemang.

För mer information besök Alla kan IFs Facebookgrupp eller kontakta dem på info@allakanidrottforalla.se.

Alla kan IF Facebookgrupp
Se klipp om vad vi gör:
Intervju SR - De lär elever och idrottslärare att Alla Kan. Pelle Sköldbäck: ”Alla kan göra olika handikappidrotter i skolan”