Kort beskrivning

En stor andel av skoleleverna i Sverige uppfyller inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. Fysisk Aktivitet och Lektion i Kombination (FALK) är en av få svenska skolbaserade interventioner för ökad fysisk aktivitet som utvärderats vetenskapligt. Arbetssättet FALK går ut på att integrera fysisk aktivitet i vanliga obligatoriska lektioner och når därför alla elever. FALK-pass innebär att eleverna övar på matte, svenska, NO och övriga skolämnen på ett fartfyllt, roligt och pulshöjande sätt. FALK-pass genomförs med fördel utomhus. Det krävs inga extra lokaler, extra personal, stora investeringar eller tid utöver ordinarie schema. Det som behövs är att tänka lite ”utanför lådan” när det gäller undervisning. Vi har i tre vetenskapliga artiklar visat att FALK ger mera fysisk aktivitet [1] samt är praktiskt genomförbart [2][3]. Du hittar dem längre ner på sidan.

 

Matematikkluringar med hopprep 

Matematikkluringar och hopprep

Förberedelser

Gör i ordning problemlösningsuppgifter, laminera eller lägg i plastficka. Dela upp klassen i grupper med 3-4 elever i varje (lekband vid behov). Ta fram hopprep så att det räcker till minst 2 hopprep per grupp.

Genomförande

Varje grupp får 2 hopprep. Problemlösningsuppgifterna (= ”Kluringarna”) läggs på en bestämd plats där grupperna hämtar sin uppgift. Varje grupp ska lösa problemlösningsuppgifterna samtidigt som de 2 hopprepen hela tiden ska vara i gång. Gruppen får byta uppgifter med varandra (hoppa hopprep, lösa kluringar) när de vill men alla ska både hoppa och klura.

 

Träna ng-ljud med spring 

Träna ng-ljud med spring

Förberedelser

Lägg ut bilder (med ng-ljud) på ena sidan fotbollsplanen. Ta fram listan med nedskrivna ord som har ng-ljud.

Genomförande

Eleverna står i par och arbetar två och två. En läser ett ord på listan. Den andra springer över fotbollsplanen och hämtar tillhörande bild, springer tillbaka och stavar ordet högt för kamraten.

Är det rättstavat så bestämmer den som stavat rätt en gemensam rörelse. Är det felstavat så bestämmer den som har listan en gemensam rörelse. Sedan byter de.

 

Träna alfabetisk ordning 

Träna alfabetisk ordning

Förberedelse

Plasta in ord, dessa placeras på ena sidan fotbollsplanen.

Genomförande

Eleverna står i par och arbetar två och två.

En springer över fotbollsplanen och hämtar valfritt ord, springer sedan tillbaka till utgångspunkten.

Nu är det den andra kamratens tur att springa och hämta ett ord. De springer 2-3 gånger var. Nu ska de tillsammans lägga orden i alfabetisk ordning. Visa för en vuxen.

Är det fel får de springa baklänges fram och tillbaka över fotbollsplanen och göra ett nytt försök.

Är det rätt så slår de en tärning och gör tillsammans en rörelse utifrån givna förslag (t ex ”1=10 upphopp”, ”2=10 långa steg”, ”3=10 krysshopp”, ”4=4 armhävningar”, ”5=10 skidhopp” och ”6=vila”).

 

Läsförståelse med puls 

Läsförståelse med puls

Förberedelse

Skriv ner beskrivningar, anpassade efter ålder och kunskapsnivå, på lappar. Varje lapp hör ihop med en bild. För äldre elever går det att använda snarlika beskrivningar och bilder för att på så sätt stimulera till att läsa mera noggrant. Lapparna och bilderna (helst laminerade) läggs ut en bit ifrån varandra.

Genomförande

Eleverna springer fram och läser på en beskrivningslapp, springer sedan vidare för att para ihop lappen med tillhörande bild. När alla bilderna har parats ihop med rätt bild är övningen avslutad.

Bidragets syfte

Syftet med FALK är att öka den fysiska aktiviteten hos skolelever och implementera ett arbetssätt med ämnesintegrerad fysisk aktivitet som fungerar i praktiken. FALK har inte ambitionen att göra eleverna till elitidrottare, utan viktigast är att nå ”de mest behövande” så att de på ett lustfyllt sätt kommer upp i den av hälsoskäl rekommenderade nivån av daglig fysisk aktivitet.

Ladda ner

1. Ljung T, et al. Fysisk Aktivitet och Lektion i Kombination (FALK). Ett arbetssätt för mera fysisk aktivitet i skolan. Socialmedicinsk tidskrift 2/2022, sid.252-265.

2. Larsson R, et al. Ämnesintegrerad fysisk aktivitet i skolan. En intervjustudie om upplevda möjligheter, hinder och förbättringsförslag. Socialmedicinsk tidskrift 2/2022, sid.266-279.

3. Larsson R, et al. ‘We get to learn as we move’: effects and feasibility of lesson-integrated physical activity in a Swedish primary school, BMC Public Health, 2024-04-19. 

Ladda ner

Inspirationsbank Pep FALK Matematikkluringar Och Hopprep
Inspirationsbank Pep FALK Träna Ng Ljud Med Spring
Inspirationsbank Pep FALK Träna Alfabetisk Ordning
Inspirationsbank Pep FALK Läsförståelse Med Puls
Additional File 1 Examples FALK Lessons