Tillbaka till Inspriationsbanken

En välfungerande Skol IF

Bäckahagens Skol IF / Stockholms län

Kort beskrivning

Bäckahagens skola har en välfungerande skolidrottsförening där fokus ligger på att eleverna ska driva föreningen. Elever mellan åk 6-9 sitter i styrelsen (tillsammans med vuxenstöd) och verkar för att skolidrottsföreningen ska gynna så många medlemmar som möjligt. Utbildningen "Unga leder unga" bedrivs genom Skolidrottsförbundet och SISU-utbildarna. Därefter håller de utbildade eleverna i aktiviteter efter skoltid för yngre medlemmar i föreningen. Ibland har vi upp mot fyra aktiviteter per vecka genom vår skolidrottsförening. Vår förening deltar även i olika former av distriktsmästerskap arrangerade av Stockholms skolidrottsförbund samt bjuder in andra skolidrottsföreningar/skolor i aktiviteter.

När vi började arbetet med vår idrottsförening:

För att skapa en skolidrottsförening går det enkelt att följa direktiven via skolidrotts hemsida (http://www.skolidrott.se/Bildaskol-IF/). Därefter fick jag (Malin) tid per vecka för att kunna starta upp aktiviteter och hjälpa våra elever att hålla i möten, skapa aktiviteter och se till våra medlemmars bästa. Det gäller att boka hallar i tid, se till att det alltid finns med en vuxen vid varje skol IF-aktivitet, boka ledarutbildningar för våra äldre elever, registrera genomförda aktiviteter, med andra ord mycket organisation och mycket marknadsföring för att både barnen ska veta om att aktiviteterna finns och att det skapas en gemenskap för alla inom vår förening. Något som vår rektor Sabine har hjälpt oss med är att avsätta tid för mig att kunna ordna med alla dessa saker samt att hon har bestämt att det ska vara GRATIS att vara medlem i vår skol IF och därför betalar skolan medlemsavgiften på 20kr för alla barn som vill vara en del av föreningen.

Bidragets syfte

Huvudfokus och syftet med föreningen ligger alltså på utbildning och att skapa rörelsetillfällen för våra medlemmar. Det syftar även till att fostra våra medlemmar in i föreningslivet bl.a. genom styrelsearbete och ledarskap.

Ladda ner

b_ckahagens_skol_if_-__rshjul.png

Bäckahagens Skol IF Hemsida