Tillbaka till Inspriationsbanken

Rörelse på British Junior Primary

Kort beskrivning

Vi är en F-9 skola som tycker rörelse i barnens vardag är viktigt. Med utgångspunkt i det har vi skapat ett antal aktiviteter under barnens skoldag för att främja vardagsmotion/rörelse, en av dessa är vår rörelsebana. Den har skapats av två av våra fritidspedagoger. Eleverna har möjlighet att använda den under rasten, under fritidstid eller på väg till och från skolan. Då vi på vår skola även har minst en timme obligatorisk utomhuspedagogik i veckan, används den även mycket under skol-tid. Vi har märkt att även våra äldre elever gärna använder den när de passerar, därför kan vi säga att banan passar för alla åldrar. Tanken bakom övningarna som vi valt att ha med på banan är många. Vi vill stimulera eleverna att röra sig, träna sin koordination och utmana hjärnan med många rörelser där kroppens mittlinje korsas. Den pedagog som målat banan har gjort mallar på papper som tejpats på kartong, sedan klippts ut och sprejats med färg. Instruktionerna till banan är på engelska då språket är en del av vårt pedagogiska koncept. Detta är ett av många sätt att integrera engelskan naturligt i elevernas vardag.


I klassrummen på British Junior genomför samtliga pedagoger korta rörelsepass under lektionstid. Syftet är att öka elevernas välmående, koncentration och lärande. Det kan vara någon form av tabata eller som någon klass döpt det till ”smart moves”. Detta då man blir smart av att röra sig. Alla elever i den klassen har fått välja ut en rörelse som har blivit ”sin egen” t.ex. Felix rörelse. Eleven kanske har valt skidåkarhopp som sin rörelse och då har han blivit fotograferad i sin rörelse. Hela klassen fått välja sin egen rörelse. Man väljer dagligen ut ett antal rörelser som man genomför under ett rörelsepass. På så sätt blir alla elever delaktiga och känner sig säkra på sin rörelse. Sedan kan eleverna lätt leda rörelsepassen för varandra.

 
Varje klass har en rörelse-låda i sitt klassrum. Det innehåller hopprep, ärtpåsar, tennisbollar, tejp för att tejpa upp t.ex. hoppa hage, repstege, trianglar m.m. De har även en massa tips på rörelser i klassrummet. Varje klass har egna koner för att kunna ta med ut och göra roliga saker på skolgården.
Eleverna kan även välja att röra på sig under elevens val (åk 5-9). Inom ramen för Sports Academy, där man ges möjlighet att prova olika idrotter, eller inom friluftsliv och överlevnad.

Bidragets syfte

Ett av skolans verksamhetsmål är att vi ska ge eleverna förutsättningar för rörelse under skoldagen. 

Vi har jobbat medvetet med rörelse i alla klasser F-9 det senast läsåret. När vi valde att skapa rörelsebanan tänkte vi att den skulle kunna stimulera eleverna till rörelse under sina raster men även under hela deras skoldag för att främja vardagsmotion/rörelse. Vi vill stimulera eleverna att röra sig, träna sin koordination och utmana hjärnan med många rörelser där kroppens mittlinje korsas.