Tillbaka till Inspriationsbanken

Järfälla ger tips på förbättringar i matsalar

Järfälla kommun / Järfälla kommun

Kort beskrivning

Matvanorna har stor betydelse för hälsan, för såväl barn som vuxna. Goda och näringsriktiga måltider i en trevlig miljö där alla äter tillsammans ger de vuxna möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider. Skolmatsalen bör vara en sådan positiv plats, men miljön i matsalen upplevs ofta som både stressande och bullrig. Järfälla kommun tar upp lösningar på hur man kan göra matsalen till en plats att njuta av skolluncher.

Några exempel är:

  • Högklassiga ljudabsorbenter i taket är en grundförutsättning för lägre ljudnivå. Även den övre delen av väggarna förses med absorbenter om det är möjligt.
  • Ljusa gardiner i fönstrets fullängd förbättrar akustiken samtidigt som dagsljuset blir bra.
  • Golven ska vara ljusa, halksäkra, lätt rengörbara och ljudabsorberande.
  • Borden kan vara avdelade med plats för 4-6 personer dessa skall vara åtskilda från varandra med t.ex. spaljéväxter, ljusa bullerabsorberande skärmar från golv till över huvudhöjd.
  • Massiva stolsben med gummifötter är bra likaså bord med dämpad skiva.

Bidragets syfte

Järfälla kommun har tagit fram en pdf fylld med konkreta tips och råd för att göra matsalen till en trevlig plats med god mat.

Ladda ner

Matsalsmiljön I Förskolor Och Skolor Järfälla Kommun PDF Free Download

Järfällla kommun skolmat