Tillbaka till Inspriationsbanken

TikTok: Lärarguide för mer aktiva elever

TikTok, Generation Pep

Kort beskrivning

Bara två av tio unga svenskar når den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet. TikTok har tillsammans med Generation Pep därför gemensamt tagit initiativ till en guide för hur lärare kan integrera fysisk aktivitet i skoldagen. Antalet svenskar på TikTok växer snabbt. Plattformen är populär bland skolungdomar och växer även starkt bland vuxna. Flera av de mest kända kreatörerna på plattformen är lärare. Därför lanserar TikTok och Generation Pep nu en digital lärarguide som syftar till att hjälpa Sveriges lärare att använda och hämta inspiration från TikTok för att öka den fysiska aktiviteten i klassen.

Det finns många sätt att öka den dagliga aktiviteten och därmed välmåendet bland eleverna, bland annat genom att införa aktiva raster, utomhuslektioner och att eleverna får ”svara genom rörelse”. Något så enkelt som att införa ”mikropauser” med rörelse på lektionen, där eleverna exempelvis får springa eller hoppa stället, ökar koncentrationen både direkt och långsiktigt.

Bidragets syfte

Underlätta för lärare som vill använda Tiktok som ett sätt att införa rörelsepauser under skoldagen. Utöver inspiration till rörelseglädje i skolvardagen innehåller lärarguiden även tips på hur lärare kan använda TikTok som ett verktyg i undervisningen

Ladda ner

Teachers Guide Swedish Korr