Tillbaka till Inspriationsbanken

Användning av aktivitetsväskan från Stadium

Bredöl skola / Essunga kommun

Kort beskrivning

Med hjälp av aktivitetsväskan från Stadium har vi skapat många aktiva rastaktiviteter! Innehållet har använts till olika saker olika årstider. De små konerna har använts till "balans-hinderbana" i vilken man ska balansera en ärtpåse på huvudet under tiden man går en bana runt konerna. De har även använts under hösten när vi lekt bild-stafett (som går ut på att två lag ska hitta bilder som är gömda under vissa av konerna). Nu när snön kom har vi kört pulkaracetävling och en pulka-bana som vi byggde upp med hjälp av konerna. Hopprepen används flitigt både till rörelsepaus och på rasterna. Med långhopprepet blir det en social och pedagogisk mötespunkt där vi hoppar den klassiska hoppleken ABC. VI har också haft hopptävling för att se hur många hopp vi kommit upp i gemensamt under en lunchrast. En boll är det ultimata lekredskapet. Det bjuder in många till lek och variationerna är oändliga. På vår skola spelar barnen främst King och Z. Vi har också ett bollnät på vilken bollen studsar tillbaka och där man kan testa olika bollar på och se hur det studsar tillbaka. Mindre barn tränar gärna på att studsa bollarna och fånga igen medan de äldre barnen gärna kastar bollar mot mål, t.ex. torn av konservburkar. Fotboll samlar många barn, detta spelas både på vår asfaltsplan och gräsplan!

Bidragets syfte

Att få aktiva och trygga raster, med frivilliga aktiviteter där vuxna finns närvarande för att stärka och uppmuntra till rörelseglädje.