Tillbaka till Inspriationsbanken

Special Olympics School Days - Prova på idrottsdagar

Parasport Sverige

Kort beskrivning

Special Olympics School Days är prova på-idrottsdagar i särskolan där eleverna får träffa representanter från de lokala idrottsföreningarna och introduceras till idrotten på ett enkelt och roligt sätt.

Så funkar det:

Special Olympics School Days är tänkt som ett samarrangemang mellan idrottsföreningar, särskolor och Svenska Parasportförbundets egna distrikt (SDF). Föreningarna och distriktet är tillsammans värdar för dagen och Special Olympics Sweden står för inramningen med t-shirts, medaljer och branding. Vilka idrotter som erbjuds beror på vilka lokala föreningar som finns på orten. 

Idrottsdagen sker under skoltid där eleverna får prova på olika idrotter som finns på orten. Förhoppningen är att fler barn och unga ska börja idrotta.

Våra School Days kan se olika ut beroende på flera faktorer. Några av dessa handlar om hur många elever som deltar i dagen och vilka lokala föreningar som finns och som kan erbjuda fortsatt aktivitet. 

Ett exempel på en School Day (ca 3 timmar):

 • Invigning
 • Prova på-aktiviteter 
 • Fika 
 • Fortsatta prova på-aktiviteter 
 • Prisutdelning och avslutning 

Under 2018 kommer följande School Days att arrangeras:

 • School Day Umeå – 12/3 
 • School Day Göteborg – 16/4
 • School Day Uppsala – 15/5 
 • School Day Uddevalla – 15/5 till 16/5 
 • School Day Katrineholm – 17/5 
 • School Day Köping – 18/5 
 • School Day Lund – 18/5 
 • School Day Göteborg – 22/5 
 • School Day Ystad – 25/5 
 • School Day Sundsvall – 5/6 
 • School Day Göteborg – 9/6 

Om du har frågor om hur du ska gå till väga för att arrangera en Special Olympics School Day, besök deras hemsida www.specialolympics.se/borja-idrotta/.

Bidragets syfte

Special Olympics (SO) School Days är en idrottsdag anpassad för särkolan, där eleverna erbjuds en möjlighet att prova på att idrotta i olika grenar. Projektet påbörjades våren 2015 med ambitionen att genomföra 30 SO School Days före sommaren 2016, men redan till jul 2015 kommer vi att ha passerat målet!

Special Olympics School Days