Tillbaka till Inspriationsbanken

Naturen som klassrum - övningar för lärande utomhus

Naturskyddsföreningen

Kort beskrivning

Naturskyddsföreningen har tagit fram viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus i matematik, språk, SO, NO, hemkunskap, teknik, bild, trä- och metallslöjd, till dig som är grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog åk 1-9. 

Läromedlet Naturen som klassrum består av ett antal utomhuspedagogiska aktiviteter som ska ses som exempel på vad man som pedagog kan göra med sina elever utomhus för att stärka och utveckla lärandet inom olika ämnen. På Naturskyddsföreningens hemsida kan man läsa mer om läromedlets syfte och koppling till Lgr 11.

Bidragets syfte

Naturen som klassrum syftar till att inspirera och öka kunskapen hos pedagoger om möjligheterna och fördelarna med att förlägga lämpliga pedagogiska aktiviteter utomhus och låta dessa ge näring åt inomhusundervisningen.

Läromedlet syftar också till att ge eleverna tillfälle att få de nödvändiga upplevelser och den kontakt med naturen som krävs för ekologisk förståelse, respekt och omsorg om vår gemensamma miljö. Skolan kan ge möjlighet för alla barn att få komma ut i naturen oavsett sociokulturell bakgrund. 

 

SVT reportage: Här bygger barnen en labyrint för att lära sig om ekosystemet
Naturskyddsföreningen - skola