Tillbaka till Inspriationsbanken

Stående mattelektion

Bäckahagens skola / Stockholms kommun

Kort beskrivning

På Bäckahagens skola får eleverna arbeta med matematik direkt på klassrummets whiteboards. De delas upp i grupper och får om vartannat lösa matteuppgifter ståendes vilket bryter stillasittandet under lektionen.

Torben Lundén är matematiklärare på Bäckahagens skola och han planerar för rörelse på sina lektioner. Torben blev inspirerad efter ett studiebesök till en skola i Naperville, Chicago, där de märkt positiva effekter av aktiva lektioner. Efter godkännande från rektor beställdes tre whiteboard–väggar i klassrummet där eleverna arbetar. Som en effekt har det fått eleverna att prata mer matematik, synliggjort deras lärande och ökat elevernas fokus.

I en intervju med Pedagog Stockholm, säger Torben att -"Jag har märkt enorma effekter på koncentrationsförmåga och ork när jag planerar för rörelse i undervisningen. Det händer något i kroppen när du ställer dig upp, du syresätter kropp och hjärna. Du sitter inte ned och sjunker längre och längre ned på stolen".

Att arbeta direkt på väggarna ger även pedagogiska och didaktiska vinster genom att lärandet synliggörs för både Torben och eleverna.

– "Jag ser vad de gör direkt! Det är ju svårt att se hur de arbetar i sina matteböcker. Men nu tar de bilder med sina Ipads och skickar till mig som jag kan använda när jag planerar undervisningen. Whiteboarden gör att de kommunicerar och resonerar mycket mer än om de sitter ned. Ibland samlar jag klassen stående vid någon lösning och vi kan gå runt i klassrummet för att titta på varandras lösningar".

Bidragets syfte

– "Jag har märkt enorma effekter på koncentrationsförmåga och ork när jag planerar för rörelse i undervisningen. Det händer något i kroppen när du ställer dig upp, du syresätter kropp och hjärna. Du sitter inte ned och sjunker längre och längre ned på stolen. Jag har många elever i behov av särskilt stöd och om de orkade en kvart tidigare, orkar de nästan hela lektionen nu. De har ofta svårt att få med sig materialet, men deras material är väggen".

Positiva effekter av rörelse i klassrummet

  • Synliggör lärandet.
  • Lätt att följa upp.
  • Direkt återkoppling och kamratbedömning.
  • Inspirerande för nästa grupp.
  • Lätt att bedöma.
  • Ökad koncentration och fokus.
  • Lättare att anpassa undervisningen.

Pedagog Stockholm Bäckahagensskola intervju med matematiklärare Torben Lundén