Kort beskrivning

Bilda Skol IF

En Skol IF är enkel att bilda. Det räcker att ni är några som vill idrotta och som vill göra det tillsammans under organiserade former och bestämmer att ni är en förening och vad ni ska heta. För att sedan bli medlem i ett förbund krävs också lite administration.

Nedan ser du samtliga steg för hur en Skol IF bildas. Du kan även ladda ner vår lathund som går igenom allt på ett enkelt sätt. Denna går även att beställa gratis från förbundet. Lathunden används med fördel av de unga själva! Ladda ner  "Bilda Skol IF" lathund.

Steg 1 - Bilda skolidrottsförening (Skol IF)

Först skapar ni ett dokument där ni skriver vad som ska gälla i er förening, det dokumentet kallas stadgar. Skolidrottsförbundet har tagit fram ett förslag på hur stadgar kan se ut. Använd gärna dessa för inspiration och idéer. Om ni vill så går det även att använda förslaget rakt av men var ändå noga med att det som står passar in på er förening (glöm inte att fylla i luckorna i stadgarna; namn på föreningen, när stadgarna är fastställda samt §19 & §21).

Tänk på att det måste framgå av föreningens namn att det är en skolidrottsförening, exempelvis Haga skol-IF eller Hagaskolans IF för att föreningen senare ska kunna bli medlem i Skolidrottsförbundet.

Stadgarna beslutas om vid ett bildandemöte där ni i punktform skriver vad som händer och vad ni beslutar under mötet. Här finns en länk till ett exempel på ett bildandeprotokoll. Glöm inte att skriva under bildandeprotokollet! Skriv under, scanna in/fota av och bifoga.

En bra idé kan vara att ha en arbetsgrupp som redan innan bildandemötet tar fram ett förslag på stadgar samt frågar runt på skolan vilka som vill vara medlemmar och bjuder in dessa till ett bildandemöte. När mötet är avslutat ska föreningen ha fått ett namn, stadgar ska vara fastslagna och föreningen ska ha valt en styrelse som ansvarar tills vidare.

Steg 2 - Ansök om medlemskap i Skolidrottsförbundet

Ansökan görs digitalt till Riksidrottsförbundet (RF). För att ansökan ska vara komplett måste ni bifoga protokoll från bildandemötet samt föreningens antagna stadgar. Om niinte ansökt om organisationsnummer själva ser ni till att klicka i rutan i ansökningsformuläret där det står att RF vidarebefodrar er ansökan till Skatteverket.

När ni har fyllt i ansökan och skickat in bildandeprotokoll och stadgar samt tilldelats ett organisationsnummer av Skatteverket får ni ett välkomstbrev att ni blivit medlemmar. Medlemskapet behövs exempelvis för att få delta på tävlingar arrangerade av förbundet samt för att få ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd och Idrottslyftsmedel. En skol-IF kan delta i alla Skolidrottsförbundets arrangemang. Det är fritt fram att delta i Skol-DM, Skol-SM, Fair Play Trophy och så vidare.

Steg 3 - Medlemsavgift och plus- eller bankgiro

När föreningen blivit medlem i Skolidrottsförbundet ska skol-IF betala den årliga medlemsavgiften (gäller för kalenderår). Snart efter att föreningen blivit medlem hos förbundet så kommer en faktura till er förening. När den är betald återstår att öppna upp föreningens idrottonline-sida (se steg 4 nedan).

Passa även på att skaffa ett plus eller bankgirokonto så snart som möjligt, då kan ni hantera era pengar på ett enkelt sätt. Ett plus- eller bankgiro är dessutom obligatoriskt för att kunna ta del av pengar från Idrottslyftet. Ni kan med en gång till exempel söka Idrottslyftets Nystartsbidrag, detta måste göras inom ett år från att föreningen ansökt om medlemskap.

Steg 4 - Öppna upp föreningens Idrottonline-sida

Sist men inte minst behöver ni också öppna upp er Idrottonline-sida. Den används för att kommunikationen mellan förening och förbund ska fungera bra men också för att föreningen på ett enkelt sätt ska kunna sköta sitt medlemsregister och söka bidrag.

I Idrottonline söker ni LOK-stöd samt Idrottslyftsmedel. Här finns även ert medlemsregister som måste fyllas i med medlemmarnas namn och fullständiga personnummer.

Medlemskapet innebär bland annat att alla era medlemmar är försäkrade och att ni kan anmäla lag och tävlande till skol-DM, skol-SM och söka LOK-stöd samt idrottslyftsmedel. Det finns ingen möjlighet att anmäla lag eller tävlande till skol-SM förrän föreningen har alla medlemmar i medlemsregistret.

 

I Sverige finns omkring 1 300 skolidrottsföreningar. En del har massor med medlemmar, andra några få. Vissa ordnar mängder med aktiviteter för skolans medlemmar medan andra kanske satsar allt på en turnering en gång per år. För någon förening är det volleyboll som betyder allt medan en annan håller på med en hel massa idrotter. Läs mer om skol-IF ur medlemmens perspektiv och få en inblick i hur några av alla föreningar har det, här.

Bidragets syfte

Skolidrottsförbundet strävar, liksom många andra organisationer och verksamheter, efter att erbjuda barn och unga mer rörelse, mer glädje och gemenskap, inkludering. Men också att ge barn och unga ökade kunskaper i föreningskunskap, demokrati och ledarskap. Kunskaper som en kan bära med sig vidare i livet och ha nytta av. Efterfrågan på våra verksamheter ökar i takt med att Svensk Idrotts strategi http://www.strategi2025.se/ ska förverkligas och i takt med att skolorna försöker hitta bra lösningar på regeringsuppdraget att skapa daglig rörelse i skolan.

Våra föreningar har ett egensyfte, i första hand finns vi förstås till för barn och unga, men också för Svensk Idrott. Det som är bra för skol-IF är bra för Svensk Idrott.

Ladda ner

broschyr_skolidrott_slutlig_webbversion.pdf

Lathund: Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening!
Skol IF Facebooksida