Kort beskrivning

I Spring för Världens Barn arbetar skolor (eller barn- och ungdomsföreningar) med ett material framtaget av Utbildningsradion, UR. Materialet är anpassat till läroplanen och kan användas som en del av lektionerna i idrott och samhällskunskap. Via länken nedan hittar ni UR:s utbildningsmaterial, ett häfte om Spring som beskriver hur ni kan genomföra projektet samt flera filmer om Spring. Läs mer här

Bidragets syfte

Genom Spring för Världens Barn får eleverna själva planera, genomföra och utvärdera en insats för sin egen hälsa och samtidigt ge möjlighet att stärka andra barns hälsa. Genom UR:s material får eleverna även en ökad förståelse, kunskap och chans till reflektion kring barns rättigheter och barns situation i världen.

Ladda ner

spring_webb.pdf
va_rldens-barn_2018_9-12_uppdaterad.pdf
va_rldens-barn-_2018_13-18_uppdaterad.pdf

Varldens Barn
Spring för Världens Barn - Intro
Spring för Världens Barn - Fröviskolan
Spring för Världens Barn - hit går pengarna