Tillbaka till Inspriationsbanken

Rörelseglädje för alla

Silviaskolan / Hässleholms kommun

Kort beskrivning

Vi jobbar med struktur och rörelseglädje även på våra raster. Alla ska få veta vad som händer på våra aktiva raster. Vi arbetar med bildschema.

Varför startade vi rastkul?
• Vi märkte att den fria tiden på rasterna var svårt för en del elever.
• Det blev ofta konflikter.
• En del behöver röra på sig mycket för att bli av med energi och på det sättet lättare kunna koncentrera sig på lektionen efter.
• En del behövde mer lugn och ro på rasten för att på det sättet få återhämtning och kunna ha energi till lektionen efter.


Hur gjorde vi?
• Vi avsatte personal som hade hand om rastaktiviteter.Positiv ledning som såg vikten att bra raster. Den som hade hand om rastkul som vi döpte det till var inte rastvärd som de andra. Det innebar att man kunde ha full fukus på aktiviteterna. Tog fram material så att det stod färdigt när rasten började.
• Personalen gjorde även schema så att de elever som behövde få förförståelse fick det med hjälp av inprintbilder.
• En trottoarpratare fanns ute med bildstöd så man kunde se hela veckans raster och aktiviteter.
• Inne i korridoren fanns ett dag schema men även ett veckoschema.
• De elever som ville fick vara medhjälpare. Då fick de också en väst på sig där det står :kul på rasten.
• Hade ett rullande schema på de elever som ville vara medhjälpare.
• Sedan blev det att de äldre anordnare rastkul själva en dag i veckan för de yngre.
Framgångsfaktorer
• Lugnare raster då det finns mer att välja på.
• Ingen behöver vara orolig att bli själv för det finns alltid aktiviteter.
• Lätta aktiviteter så man kan komma och gå i leken. De vågade prova på lite mer nya saker .
• Bra att vi byggde olika "rum". Många som tyckte det var skönt att bara få vara, sitta och spela spel.
• Pedagogerna tyckte att eleverna kunde koncentrera sig bättre då de varit aktiva på rasterna.
• De äldre eleverna som hållt aktiviteter utvecklades i sitt "ledarskap".
• Mer gemenskap då elever i olika åldrar lekte mer tillsammans.

Resultatet:
• Eleverna är jättepositiva.
• Skolledning och pedagoger är positiva.

Bidragets syfte

Har man svårt att läsa, språksvårigheter, vill få en överblick vad som händer på rasten, en förförståelse är vårt bildschema en trygghet.

 

Silviaskolan
Byggdes och stod klar att invigas av drottning Silvia i januari 1993.Drottningen gav skolan namnet Silviaskolan. Samma krav- större möjligheter. En grundskola för elever med höselnedsättning. Hos oss har vi en anpassad lärandemiljö. Skolan har ett regionalt upptagningsområde och tar emot elever från Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland. Våra anpassningar består av:
• mindre undervisningsgrupper
• optimal ljud- och ljusmiljö
• personal med specialutbildning
• avancerad hörselteknik
• hörselmedvetenhetsplan/arbete
Undervisningen är på svenska och alla elever läser teckenspråk som ämne från årkurs 1.

Jag arbetar som rörelsecoach som en del i min tjänst. Vi har en fantastisk skolledning som ser vikten av rörelsens betydelse och rasten. Våra elever kan sitta en timmes enkel resväg för att komma till skolan. Många har även annan problematik än hörselnedsättning och därför lägger vi stor vikt vid bilder, bra aktiviteter. Jag får inspiration av andra och hoppas kunna få ge tillbaka. Vi har sett så mycket positivt och sprider gärna detta.