Tillbaka till Inspriationsbanken

Skoljoggen - en motionsfest för alla

Svenska Skolidrottsförbundet / Alla

Kort beskrivning

Skoljoggen är Sveriges största löpararrangemang för barn och ungdomar och arrangeras varje höst i skolorna runt om i landet. Varje år deltar närmare en halv miljon unga i Skoljoggen, som 2019 arrangeras för 38:e gången. Huvuddagen då de allra flesta skolorna arrangerar Skoljoggen är den 11 september 2019. Men det går också bra att välja en annan dag om den 11:e inte passar. Det viktigaste är att barn- och unga får komma ut och röra på sig!

Anmäl er klass direkt här!

 

I samband med Skoljoggen passar det utmärkt att använda våra studiematerial. Så involvera fler lärare och ha tema Skoljoggen på flera sätt!

Utbildningsmaterial


METODMATERIAL OM BARNS RÄTTIGHETER FRÅN CLOWNER UTAN GRÄNSER

MetodmaterialetFör en fredlig och inkluderande skola 
är ett handledningsmaterial som hör till seriealbumet Gränslöst mod. Materialet innehåller aktiviteter kopplade till gymnasieskolans läroplan och ämnena samhällskunskap, svenska, estetisk kommunikation, bild och etnicitet och kulturmöten. Aktiviteterna går även bra att arbeta med på högstadiet med viss anpassning. Materialet ger eleverna möjlighet att få fördjupad kunskap i, samt reflektera över och engagera sig i, teman rörande mänskliga rättigheter, migration, främlingsfientlighet och en fredligare framtid. Skapat av Clowner utan Gränser med stöd från Sida. Materialen Gränslöst mod och För en fredlig och inkluderande skola går att beställa i tryckt material kostnadsfritt. Mottagaren betalar endast frakt. För mer information och beställning, kontakta info@skratt.nu.

Ladda hem metodmaterialet 


Metodmaterial för alla barns rättigheter gör det möjligt för eleverna att utveckla både kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter samt att träna på demokratiska och kommunikativa förmågorna. Det här metodmaterialet innehåller en mängd övningar och lekar riktade till elever från årkurs F–6. Merparten av övningarna och lekarna handlar om att först göra en aktivitet eller lek. Aktiviteten eller leken blir en gemensam upplevelse som sedan fungerar som en utgångspunkt för reflektioner och samtal om innehållet i barnkonventionen. Syftet är också givetvis att ha kul och skratta tillsammans!

Ladda hem metodmaterialet 


LEKTIONSPLANERING FOKUS LÖPNING

För att inspirera, förenkla och förbättra möjligheterna till en rolig och bra Skoljoggen så delar Runacademy med sig av lektionstips och övningar.

Här hittar du alla filmer och tips som Runacademy delar med sig av för Skoljoggen


 

STUDIEMATERIAL FRÅN SKOLIDROTTSFÖRBUNDET FÖR UNGA LEDARE

Unga leder unga

Unga leder unga
Skolidrottsförbundet samlar Sveriges skolidrottsföreningar. Dessa föreningar drivs av unga för unga. Vi har tagit fram ett särskilt utbildningsmaterial med fokus på unga ledare. Är du intresserad av Skolidrottsförbundets egna utbildningsmaterial "Unga leder unga" som riktar sig till dig som verkar i en Skolidrottsförening eller ni som ska starta en förening så kan du läsa mer om materialet här eller köpa boken hos SISU idrottsböcker.

 


 

PEP SKOLA - FÅ KOSTNADSFRITT STÖD I DET SYSTEMATISKA ARBETET

 

Bidragets syfte

I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland elever, skolpersonal och föräldrar till en förmånstagare och Skolidrottsförbundet. Åren 2017-2021 är förmånstagaren Clowner utan Gränser

Skolidrottsförbundet har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Skolidrottsförbundet är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och förbinder sig därmed att följa deras kvalitetskod. Se koden i pdf-fil här