Tillbaka till Inspriationsbanken

Titta och hitta

Silviaskolan / Hässleholms kommun

Kort beskrivning

Vi har inspirerande motorik material till våra rastaktiviteter. Vi har märkt våra lådor med tydliga bilder för att man lätt kan se vad det finns i leklådorna.

Varför gjorde vi lådorna uppe på hyllan
• Märkte att en del saker försvann på rasterna, man la inte tillbaka t ex kortspel, uno utan man ville ha det på sin egen hylla. Dessa lådorna ansvarade personalen för. De tog ut de på rasten, eller fick man som elev fråga efter just de spelen och sedan lämna det till personalen igen.
• Vi hade börjat med klassrörelse men ville inte ha för mycket saker i klassrummen.
• Vi ville ha ett lugnt intryck med material som var tydligt.
Utmaningar
• Tid att handla material, hitta bilder och skriva ut. Men vi gjorde det på ett lov då det var lugnare.
• Hitta en bra strktur för att nå all personal så de vet vad som finns i lådorna , vika regler som gäller. Jag valde att lägga all info på vårt eget intranät så alla fick samma info.
• Vi har tur som har en sådan positiv ledning och vi får bra gehör när man kommer med tips och förslag.


Framgång
• Lättillgängligt material så pedagogerna kan använda i klassrummen när det behövs. Kan t ex vara en tärning, qr koder med rörelsetips mm.
• Nu fattas det inte en massa kort i spelen då personalen har mer koll på spelen.
• Rörelsematerial som skolans rörelsecoach hittat gagnar numera alla då vi har en gemensam plats till vårt material.
• Tydligt med bilder var materialet hör hemma.
• Ser inspirerande ut men ger ändå ett lugnt intryck.Bidragets syfte

Bilder ger tydlighet, vilket ger trygghet för många då man ska kunna välja rastaktivitet.

 

Silviaskolan
Byggdes och stod klar att invigas av drottning Silvia i januari 1993.Drottningen gav skolan namnet Silviaskolan. Samma krav- större möjligheter. En grundskola för elever med höselnedsättning. Hos oss har vi en anpassad lärandemiljö. Skolan har ett regionalt upptagningsområde och tar emot elever från Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland. Våra anpassningar består av:
• mindre undervisningsgrupper
• optimal ljud- och ljusmiljö
• personal med specialutbildning
• avancerad hörselteknik
• hörselmedvetenhetsplan/arbete
Undervisningen är på svenska och alla elever läser teckenspråk som ämne från årkurs 1.

Jag arbetar som rörelsecoach som en del i min tjänst. Vi har en fantastisk skolledning som ser vikten av rörelsens betydelse och rasten. Våra elever kan sitta en timmes enkel resväg för att komma till skolan. Många har även annan problematik än hörselnedsättning och därför lägger vi stor vikt vid bilder, bra aktiviteter. Jag får inspiration av andra och hoppas kunna få ge tillbaka. Vi har sett så mycket positivt och sprider gärna detta.