Tillbaka till Inspriationsbanken

Lärande lek

Silviaskolan / Hässleholms kommun

Kort beskrivning

På Silviaskolan har vi lärande lek. Eleverna fick kasta bollar i ringen, under, över, krypa igenom mm

Varför gjorde vi det?
• Vi hade ingen utebod till våra aktiva raster som vi startat så vi fick hitta en plats där vi lätt kunde ta ut sakerna till rasten.
• Vi har elever med NPF problematik. Viktigt att det är ett "lugnt intryck", tydligt. Därför valde vi gråa låder som ger ett lugnare intryck.
• Inprintbilder så man lätt kan se vad som finns i lådorna. Lätt att städa och ställa tillbaka på rätt plats då man tydligt ser var det ska vara.
• Lätt att bära ut en låda på rasten och sen sätta tillbaka den.
Utmaningar
• Att få tid till att sätta sig och jobba med att ta fram bilder, handla in material. Vi valde att göra detta på ett lov då vi hade mer tid.


Framgång
• Eleverna blir mer inspirerade att leka då man tydligt ser vad det finns.
• Lätt att ta fram och tillbaka leklådorna vid behov.
• Lättstädat.
• Inspirerande men ändå ett lugnt intryck när man kliver in i skolan.
• Lättöverskådligt om man har NPF problematik.
• Eleverna leker mer och tar mer ansvar för att sätta tillbaka sakerna på rätt plats.

 

 

Bidragets syfte

Genom på ett roligt och lekfullt sätt lära sig nya saker. När man pratar under, bredvid, bakom mm och leker fram det så befäster man kunskapen mer.

 

Silviaskolan
Byggdes och stod klar att invigas av drottning Silvia i januari 1993.Drottningen gav skolan namnet Silviaskolan. Samma krav- större möjligheter. En grundskola för elever med höselnedsättning. Hos oss har vi en anpassad lärandemiljö. Skolan har ett regionalt upptagningsområde och tar emot elever från Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland. Våra anpassningar består av:
• mindre undervisningsgrupper
• optimal ljud- och ljusmiljö
• personal med specialutbildning
• avancerad hörselteknik
• hörselmedvetenhetsplan/arbete
Undervisningen är på svenska och alla elever läser teckenspråk som ämne från årkurs 1.

Jag arbetar som rörelsecoach som en del i min tjänst. Vi har en fantastisk skolledning som ser vikten av rörelsens betydelse och rasten. Våra elever kan sitta en timmes enkel resväg för att komma till skolan. Många har även annan problematik än hörselnedsättning och därför lägger vi stor vikt vid bilder, bra aktiviteter. Jag får inspiration av andra och hoppas kunna få ge tillbaka. Vi har sett så mycket positivt och sprider gärna detta.