Tillbaka till Inspriationsbanken

Skola i rörelse

Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalandsregionen / Västra Götalands län

Kort beskrivning

Skola i rörelse är en verksamhet som drivs av Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Västra Götalandsregionen. Det är ett kostnadsfritt stöd för skolor som vill öka den fysiska aktiviteten hos sina elever.

Vi vill stödja er skola i ert uppdrag att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för eleverna att klara skolan med fullständiga betyg.

 

Skola i Rörelse kan hjälpa er med:

- Stöd och inspiration

- Förslag på åtgärder, aktiviteter och material

- Föreläsningar om fysisk aktivitet, rörelseförståelse och dess betydelse för inlärning och hälsa

- Workshops kring rörelsepauser och rastaktiviteter

- Hemsida och blogg

Bidragets syfte

Sprida kunskap om kostnadsfria stödfunktionen Skola i rörelse till skolor i Göteborg.

 

 

Skola i rörelse