Tillbaka till Inspriationsbanken

Löparakademin stärkt hälsa och självkänsla för killar och tjejer i åk 9

Löparakademin / Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Malmö kommun, Stockholms kommun, Uppsala kommun

Kort beskrivning

I Löparakademins ungdomsverksamhet och Tioveckorsprogram får deltagare genom träning, workshops och mentorskap verktygen för att sätta upp och nå personliga mål.

Målet är att alla deltagare efter avslutat program ska ha fått:

• Stärkt tro på sin egen förmåga

• Redskap för att jobba målinriktat

• Kunskap om en mer hälsosam livsstil

Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som är med och motiverar och finns vid deltagarnas sida under hela programmets gång. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder. Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför ett idrottsligt mål som är att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan man jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den målsättningsmetodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier eller andra delar av ens liv.

Som första stora lopparrangör i Sverige väljer Löparakademin att helt slopa anmälningsavgifterna till motionsloppen Kistaloppet och Skärholmsloppet för att ta bort de ekonomiska trösklarna och tillgängliggöra motion. Vi kommer även att intensifiera arbetet med kostnadsfria löpargrupper för allmänheten och riktar oss särskilt till motionsovana personer.

Bidragets syfte

Löparakademin arbetar för jämlik hälsa och social inkludering med visionen om ett Sverige där alla kan uppnå sin fulla potential. 

Löparakademins hemsidan