Kort beskrivning

Utomhusmiljön är en arena för upplevelser, undervisning och lärande bland barn och vuxna. Kunskaper blir mer bestående om lärandet växlar mellan utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter. Det psykosociala klimatet främjas. Både barn och vuxna blir friskare, starkare och mår bättre av att vara utomhus regelbundet. Forskning visar att barns kreativitet och koncentrationsförmåga förbättras av utomhusvistelse. Den som regelbundet vistas i skog och mark och park kan utveckla en starkare känsla för naturen och ett större miljöengagemang. Detta har betydelse i arbetet för en hållbar utveckling.

Vad gör Utenavet?

  • sprider kunskap och inspiration om utomhu­spedagogik och naturvägledning
  • verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning
  • verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att uppnå läroplanernas mål
  • kommunicerar goda exempel, läromedel och utbildningar – bland annat via konferensen Ute är inne.

Utomhusbaserat lärande är viktigt för barns och vuxnas bildning och kulturkompetens. Utomhusvistelse kan påverka lek, lärande och välbefinnande positivt i alla åldrar.

Mer om Utenavet, besök utenavet.se – där kan du också bidra med egna exempel på aktiviteter, lästips, forskning och andra projekt. Välkommen att höra av dig till utenavet@gmail.com

 

Utenavets läromedel, läs mer här.

 

Barn som tittar genom en vattenkikare.

Bidragets syfte

Den spontana leken utomhus har minskat, liksom kontakten med naturen. Idag är många barn fysiskt inaktiva och mår psykiskt dåligt. Kan utomhuspedagogik hjälper till att vända trenden?

Ladda ner

Klassrum Med Himlen Som Tak
Utomhusundervisning A5 SVENSK 181123

Utenavet.se