Tillbaka till Inspriationsbanken

Pedagogisk lunch på restaurang Skeppet i Västerholms friskola

Västerholms friskola / Stockholms kommun

Kort beskrivning

Alla lärare och personal på Västerholms friskola äter med eleverna i form av en pedagogisk lunch. På skolan vill man integrera skolmåltiderna, engagera och involvera eleverna. Det gör man genom att bland annat ordna recepttävlingar och ta in barnen i köket. Man jobbar också mycket med matråd och försöker på på så sätt sätt inkludera eleverna. Kökschefen jobbar också med många andra aspekter rörande en trivsam hälsosamma måltid, exempelvis

 

Samlingsbild av alla aspeker som Kökschefen arbetar med.

Bidragets syfte

Västerholms friskola använder regelbundet SkolmatSverige som är ett verktyg för skolor för att få hjälp att utvärdera och arbeta med sina skolmåltider.

– Vi har ändrat ganska mycket tack vare resultatrapporten, det är säkert 10-15 olika saker som vi har ändrat. Konkret tror jag det första vi ändrade var att lägga till en tredje rätt för att utbudet skulle bli bättre berättar kökschefen Björn på SkolmatSveriges hemsida. Tanken är också att pensionärer ska äta pedagogisk lunch med eleverna. Det blir många samtal om hur det var förr, om hur skolmaten var när de var små och gick i skolan. - "Det har fungerat jättebra! Dessutom blir det en trevlig stämning och eleverna hjälper gärna de äldre exempelvis med att hämta mat, säger kökschefen.

Intevju med kökschefen Björn på SkolmatSveriges hemsida
Västerholms friskolas hemsida
SkolmatSverige