Tillbaka till Inspriationsbanken

Morgonpuls på Bäckahagens skola

Bäckahgens skola / Stockholms kommun

Kort beskrivning

Eleverna fick två veckor innan Morgonpulsen startade svara på enkäter huruvida de känner sig motiverade/pigga innan första lektionen på måndagsmorgonen. 61% av eleverna i årskurs 2-3 kände att koncentrationen inte alls var på topp.

Genom att ha pulshöjande aktiviteter/lekar mellan 8.00 - 8.45 så kan vi på långsikt öka elevernas inlärningsförmåga samt koncentrationsförmåga.

Pulspassen är alltifrån cirkelträning, hinderbanor, bollekar, m.m. Vi vill att det ska vara inspirerande, roligt och lärorikt.

Så här går det till:

Passet inleds med kort introduktion med dagordning. Sedan är det uppvärmning tillsammans med eleverna. Efter uppvärmningen så är det huvudaktivitet där vi arbetar med grundmotoriska övningar, pulshöjande övningar m.m. Efter huvudaktivitet så är det avslutsövning där eleverna tillsammans veckan innan har fått välja vilken övning de vill avsluta med. Slutligen är det reflektion tillsammans med eleverna sedan är det dags att gå till första lektionen!

Bidragets syfte

Syftet med morgonpulsen är att få eleverna mer koncentrerade på morgonlektionen. Målet är att våra elever ska vara glada i skolan, öka koncentrationen samt få eleverna att förstå vikten av hur fysisk aktivitet och skolgång hör ihop.