Tillbaka till Inspriationsbanken

Schema för organiserad rastaktivitet

Bäckahagens skola / Stockholms län

Kort beskrivning

Vi har en ”rastgrupp” där 6 personer arbetar, som inte är bundna till någon klass, utan har fokus på rast under hela förmiddagen. Gruppen planerar varje vecka 3 till 4 olika aktiviteter varje dag. Vi arbetar mycket med pulshöjande aktiviteter, avkopplande aktiviteter samt samarbetsaktiviteter. Vi arbetar mycket med att ha ett brett register när vi delar ut vårt schema för rasten varje vecka. Vi vill alltid försöka nå varje elev på skolan genom att försöka erbjuda olika aktiviteter med olika syften och mål. En vanlig dag på rasten kan vara att eleverna får välja mellan; Tipspromenad med koppling till styrdokument, hinderbana, utegymnastik m.m.

Aktiviteterna är för det mesta ledarstyrda vilket ger ledaren en observations roll för att kunna iaktta hur eleverna arbetar med sina rörelse samt sociala förmågor. Målet är att de ledarledda aktiviteterna ska öka tryggheten, rörelseglädjen samt gemenskapen på skolan.

De planerade rastaktiviteterna visar vi med ett schema som vi satt upp vid matsalen.

Schema över rastaktiviteter.

Bidragets syfte

En organiserad rastverksamhet bidrar till att eleverna utvecklar sin rörelserikedom dagligen. Tryggheten på skolgården ökar och antalet kränkningar minskas i samband med ledarstyrda aktiviteter. Dessutom skapas en glädje med att komma till skolan, vilket indirekt bidrar till ökad skolutveckling i samband med mer fysisk aktivitet vilket gör eleverna gladare och piggare. Målen som t.ex. finns under idrott och hälsa ”allsidig rörelseförmåga” är något som vår rastverksamhet alltid försöker uppnå så länge det sker på elevernas frivilliga basis.