Tillbaka till Inspriationsbanken

Extra idrott på Bäckahagens skola

Bäckahagens skola / Stockholms kommun

Kort beskrivning

Alla elever som har behov av extra idrott erbjuds det 1gång per vecka med utbildad lärare i Idrott och hälsa. På lektionerna i Extra idrott jobbar eleven med koordination och grundmotoriska övningar som hoppa, klättra, hänga, balans osv. Tanken är att stöd och extra träning skall kunna ske i en mindre grupp där mer lärartid kan erbjudas till varje elev. Vi har valt att lägga våra lektioner i Extra idrott på fritidstid direkt efter ordinarie skoldags slut. Extra idrotten dokumenteras fortlöpande och står med i elevernas Individuella utvecklingsplan (IUP). Varje termin följer läraren upp elevernas utveckling.

Bidragets syfte

Att alla barn ska få möjlighet att upptäcka sin egen kropps färdigheter och att chansen till extra stöd även finns i ämnet Idrott och hälsa. Att utveckla en bra motorik ger positiva effekter för inlärningen. Med en ökad motorisk kompetens (rörelseförståelse) ökar också självkänslan och med det möjligheten att delta mer även i andra områden som inte innefattar fysisk aktivitet. Detta kan även ha påverkan på möjligheten att bli inkluderad istället för exkluderad vid aktiviteter som innefattar fysisk aktivitet.