Tillbaka till Inspriationsbanken

Organiserad uteverksamhet på Bergsättraskolan

Bergsättraskolan / Österåkers kommun

Kort beskrivning

På fritidshemmet Falken på Bergsättraskolan i Österåkers kommun har de börjat med en mer organiserad uteverksamhet på rasten med fokus på inkluderande rastverksamhet och att alla skall känna sig trygga på skolgården. En aktiv skolgård med mer fysisk aktivitet så som organiserade rastaktiviteter med elever i årskurs 3 och fredagsfys. En dag i veckan lånar fritidshemmet gympahallen 1 timme för alla barn som vill vara med på lekar som är planerad av pedagogerna. På Bergsättraskolan planeras även alla lov så de skall bli händelserika och med fysisk aktivitet och hälsofrämjande.

Efter att Bergsättraskolan deltog på Generation Peps kampanj Upp & Hoppa - en kampanj för att bryta stillasittandet, har de gjort rörelseövningar till varje klassrum, för att få in rörelsepauser under skoldagen.

Totalt går det ca 180 elever på Bergsättraskolan men engagemanget för att öka fysisk aktivitet på skolan har även smittat av sig på grannskolan som är en mellanstadiet och högstadieskola. Våran utmaning är att sprida detta till andra skolor i kommunen och framförallt till mellanstadiet och högstadiet där de flesta av våra barn flyttar till efter de gått ut Bergsättraskolan. Vi har nu en anställd som tar hand om denna verksamhet och har ansvar för att inkludering och fysisk aktivitet finns på skolgården. Vi planerar även följa upp initiativet med en utvärderingsenkät där eleverna svarar på frågor vad de tycker om projektet.

- Startpunkten var när jag fick en tidning (Metro) från en förälder. Där var det en helsida om Generation Pep och vad ni vill åstadkomma och hjälpa till med, vad gäller barns hälsa i Sverige. Jag gick därefter in på er hemsida och kontaktade er. Sedan satte jag igång en satsning på vår skola, pratade med rektorn och så vidare. Det finns så många möjligheter till utveckling! Vi har hitintills kommit en bra bit på vägen till bättre rastaktiviteter och ett mer hälsomedvetet tänk när de gäller maten i skolan. Vi får väldigt mycket inspiration från Generation Peps hemsida, berättar Beate som jobbar på Bergsättraskolan. 

Grundtanken med att utveckla rastaktiviteter var att att de vuxna, på ett mer aktivt sätt, ska inspirera och uppmuntra barnen att röra på sig, samarbeta och använda sin fantasi i lek av olika slag. Rent praktiskt tillsattes en tjänst för att detta, då det är nödvändigt med planeringstid för att organiserat genomföra denna satsning på våra elevers hälsa båda nu och i framtiden.

Resultatet blir stadigt bättre. Vår skola satsar på fler aktiviteter och jag som är drivande i denna utveckling har fått mer tid att planera inför nästa termin.

Vi har haft en utvärdering bland elever och lärare där det bara har varit positivt, men det finns alltid vissa detaljer som alltid kan förbättras.

- En ny händelse som jag skall sätta igång nästa termin i augusti är att jag skall ha 7 minuter morgon aktivitet med hela skolan innan skolan börjar. Vi skall ha en utvärdering av denna aktivitet efter 2 månader för att se om barnen ändrar sitt morgon fokus när skolan börjar, berättar Beate som jobbar på Bergsättraskolan. 

Bidragets syfte

Vårat syfte är att få med alla elever på en aktiv rast och att alla aktiviteter ger en inkluderande känsla. Vi alla är olika och tycker om olika saker. När det gäller fysisk rörelse så får alla vara sig själva. Vårat mål är att våra elever redan i tidig ålder får upp "ögonen" och förstår att man mår bra av fysisk rörelse och att det är viktigt för oss alla. Att det påverkar hur man mår i vardagen och även koncentrationen i skolarbete och att fysisk aktivitet påverkar oss att må bättre.

Bergsättraskolans hemsida
Upp & Hoppa