02 feb 2018

Upp och Hoppa, Sverige!

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Vi sitter i genomsnitt 9 timmar om dagen. Med Upp och hoppa, Sverige, uppmanade vi hela Sverige att röra på sig mera.

För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet. Men om man bryter stillasittandet bryter man också många av de negativa effekterna. Under januari och februari körde vi därför kampanjen Upp och hoppa, Sverige, för allas goda hälsa. Tillsammans med flera av våra partners bröt vi stillasittandet genom många olika initiativ.

Se delar av kampanjen nedan, och låt dig inspireras till att ta en rörelsepaus, eller två!