Tillbaka till Inspriationsbanken

Hälsoraketen

Västra Götalandsregionen

Kort beskrivning

Hälsoraketen ­en hälsofrämjande metod för barn, föräldrar, förskola, skola och idrottsföreningar, framtaget utav Västra Götalandsregionen i samarbete med Göteborgs universitet och IDEFICS studien för hälsofrämjande och förebyggande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa hos barn och
unga. 

Metoden finns beskriven i en praktisk handbok ­som är indelad i tolv moduler: 

1. Involvera hela kommunen

2. Dags att sprida budskapet

3. Folkhälsa och politik går hand i hand

4. Knyt kontakter för ett framgångsrikt samarbete

5. Må bra på schemat

6. Den aktiva skolgården

7. Hälsa i läroplanen

8. Törstsläckaren nummer ett

9. Fram med frukt och grönsaker

10. Inspiration till föräldrar

11. Mödra­ och barnhälsovården, folktandvården och elevhälsan 

12. Det hälsofrämjande föreningslivet

I metodhandboken får du som skola/förskola eller kommun konkret vägledning och tips på hur man kan skapa hälsofrämjande insatser, så som;

• kartlägg kommunens lekplatser. Inventera antalet, placeringar och skick

• låta äldre elever vara trafikvakter vid trafikerade övergångar runt skolan

• främja barns och ungdomars fysiska aktivitet genom att sprida information om kommunens idrotts- och föreningsliv och att underlätta för föreningarna att få tillgång till skollokaler utanför skoltid och även skolor att få tillgång till föreningslokaler.

• arbeta för att fritidsomsorgen ger möjligheter till daglig fysisk aktivitet. IDEFICS erbjuder också en lista på långsiktiga expempel som kummunen kan andvända sig av.

Bidragets syfte

Syftet med projektet är dels att beskriva hälsoläget hos barn i åldrarna 2-12 år inom åtta europeiska länder för att öka förståelsen för de mekanismer som ligger bakom livsstilsrelaterad ohälsa. Syftet var att uppmärksamma och stötta barn och föräldrar vad gäller förändringar i levnadsvanor för att nå varaktiga förändringar i beteenden som gynnar hälsan. IDEFICS tar upp problem och lösningar innom många hälsoområden, bland annat kost och fysisk aktivitet i skolor och på förskolor.

 

Hälsoraketen Pdf