Tillbaka till Inspriationsbanken

Mobilhotellet som gör skillnad

MyPauze School

Kort beskrivning

Stör mobiltelefonerna lektionen och elevernas koncentration? Med MyPauze signalblockerande mobilhotell och mobillåda slipper du allt burrande och surrande.

En smart och smidig mobilförvaring som blockerar mobilernas ljud och vibrationer ÄVEN om eleverna glömt sätta mobilen på ljudlöst. Slipp allt mobiltjat och underlätta och hjälp dina elever att återfå koncentrationen på lektionstid. Fodralen finns både med och utan lås och ger en trygg förvaring av samtliga mobiler. Mobilhotellet kan användas på alla lektioner, på vissa lektioner eller under hela skoldagen.

Hur fungerar det? - Eleverna placerar sina mobiler mobilfodralen - Mobilfodralen placeras i det numrerade mobilhotellet - Inga ringsignaler, notifikationer eller vibrationer kan avbryta eller störa lektionen - Trygg förvaring av samtliga mobiler - Lärandet kan börja!

"Elevernas koncentration och arbetsro har blivit mycket bättre sedan vi började använda MyPauze mobilfodral". Mark, Grundskollärare. "Jag slipper nu ta diskussioner under lektionen om vems mobil det är som låter". Amanda, Högstadielärare

Bidragets syfte

Perfekt hjälpmedel för att underlätta mobilfria lektioner och få tyst på mobilerna under lektionstid. För en bättre arbetsro med ökad koncentration och inlärning. Ett konkret hjälpmedel som uppskattas av både lärare och elever (även om eleverna kanske inte alltid vill erkänna det). Mobillådan är bärbar och underlättar förvaring av elevernas mobiler både i klassrummet och i idrottshallen. Vi vill hjälpa lärare att lyfta diskussionen om mobilanvändning i skolan. Vi tror att det är viktigt att elever får möjlighet att reflektera kring sitt mobilanvändande och därför har vi tagit fram ett kort presentation med diskussionsunderlag för att underlätta denna diskussion mellan lärare och elever.

Vår vision är att underlätta och göra det enklare för unga att ta en ”paus” från skärmen och mobilen. Vi uppmanar till ökad fysisk aktivitet och social interaktion, med mer lek och rörelse på raster där skärmen inte är i fokus – utan där samtal och rörelseglädje får tar en större plats under skoldagen.

Ladda ner

files mypauze_-_presentation.pdf

Hemsida/Läs mer:
Instagram:
Facebook: