Tillbaka till Inspriationsbanken

Mat hela dagen

Karlstad kommun / Karlstads kommun

Kort beskrivning

Skolrestaurangen (särskilt på högstadieskolor) står ofta som en outnyttjad lokal på både förmiddagar och eftermiddagar. Många elever hinner inte med frukosten hemma eller är inte hungriga tidigt på morgonen och flera elever väljer bort skolmåltiden mot ett ohälsosamt snack från närmsta kiosk. Med en skolrestaurang som är öppen hela dagen ville vi skapa en inbjudande social yta där man kan fylla på med nyttig energi för att orka skoldagen.

Här erbjuds hälsosamma och hållbara "snacks/mellanmål" från en energibuffé under hela dagen. Det är allt ifrån smoothies, fröknäcke, rawbars och energishots. Vi samarbetar med en livsmedelsbutik som skänker frukt och grönsaker med kort datum som passar perfekt att använda i buffén och klarar på så vis att göra detta inom befintlig ekonomi.

Vuxennärvaro finns i restaurangen och både kökspersonal och skolpersonal får tid och möjlighet att bygga relationer med eleverna. Det bidrar också till att vi får lugnare miljö under lunchen och minskar i sin tur matsvinnet.

Skolsköterskan hänvisar gärna till energibuffén i skolrestaurangen om elever har huvudvärk och upplever att färre huvudvärkstabletter lämnas ut. Här inbjuds eleverna också till samtal om hälsa och hållbarhet och det blir ofta diskussioner om vilka smaker som gömde sig i energishoten och vilka hälsoeffekter det har.

Genom att också skapa enklare förändringar i matsalen med mysigare belysning, dämpade färger och bekvämare möbler blir detta en plats där eleverna naturligt vill hänga och trivas.

Bidragets syfte

Konceptet handlar om att genom nya, innovativa sätt erbjuda hållbar mat även utanför ordinarie lunchtid och ge energipåfyllning när eleven behöver det – inte bara när schemat säger det.

I konceptet ville vi utforska hur nudging kan användas för att styra mot mer hållbar och hälsosam mat i en verklighet där eleverna har tillgång till sötsaker och fika under dagen. Vi ville skapa en inbjudande matmiljö i skolrestaurangen och bygga på med värdskap genom att kökspersonal och pedagoger bjuder in, presenterar maten och svarar på frågor. På så vis skapar vi även en trygg och trivsam plats på skolan där man kan vistas hela dagen.

Vi ville att eleverna skulle lockas hit för att få i sig hälsosam energi istället för att kanske lämna skolan och köpa ett ohälsosamt snack. Konceptet hoppas vi kunna bidra till att eleverna har mer energi och ork under sin skoldag.

Hållbara måltider i Karlstads kommun