Tillbaka till Inspriationsbanken

Delta i studie om användningen av Pep Skola

Göteborgs universitet

Kort beskrivning

En studie om användningen av Generation Peps digitala verktyg Pep Skola - förutsättningar och effekter

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, genomför en studie med syftet att undersöka hur och i vilken omfattning Pep Skola används och vilka effekter ansvarig/ansvariga på skolan uppfattar att verktyget bidrar med. Vidare undersöks skolans förutsättningar för och behov av stöd i hälsofrämjande arbete.

I våras genomfördes en enkätstudie där resultatet visar att skolorna använder framförallt inspirationsbanken och nedladdningsbart material för fysisk aktivitet. Skolorna rapporterar att arbetet med Pep Skola ger en positiv effekt på elevernas koncentrationsförmåga, studie-ro, ökad ork och välbefinnande. Det finns dock stora skillnader mellan skolorna. Verktyget används i olika utsträckning och variationen är också stor i användningen av delarna kost respektive fysiska aktivitet.

Bidragets syfte

Nästa steg i projektet är därför att besöka skolor och förstå mer fördjupat deras olika förutsättningar och behov. Ett strategiskt urval av skolor kommer ske för en intervjustudie och eventuell kommer din skola att kontaktas.

Är din skola intresserad av att vara med så är ni också välkomna att kontakta projektledare Beatrix Algurén (beatrix.alguren@gu.se).

 

Vi ser fram emot att träffa er!

Beatrix Algurén, Docent vid Göteborgs universitet

Suzanne Lundvall, Professor vid Göteborgs universitet