Tillbaka till Inspriationsbanken

Handboken för schemalagda måltider

Skolmatsakademin & Måltid Sverige / Göteborgs kommun, Munkedals kommun, Skövde kommun, Trollhättans kommun

Kort beskrivning

Handboken är för alla er som arbetar på och med skolan och därför har ett gemensamt och viktigt uppdrag att utbilda våra elever till en hälsosam och hållbar livsstil. Den är ett resultat från pilotprojektet med schemalagda måltider – Väl godkänt för skolmåltiden som letts av Skolmatsakademin mellan 2018-2021.

När regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götalandsregionen satsade på Kraftsamlingsområdet fullföljda studier fick Sveriges forskningsinstitut RISE och regionens lokala nätverk Skolmatsakademin uppdraget att arbeta fram en modell för schemalagda måltider och undersöka förutsättningarna för pedagogiska måltider.

Eftersom skolutveckling ska vila på forskning och beprövad erfarenhet har vi fångat upp våra erfarenheter och den forskning som finns inom ämnet i denna handbok.

Behöver ni stöd för att förankra idén om schemalagda måltider? Ta kontakt med oss på Måltid Sverige så kan vi stötta er i processen. Maila oss på: Maltidsverige@ri.se

Bidragets syfte

Idén med en modell för schemalagda måltider har flera motiv men ett fokus, eleven! Syftet är att med en välplanerad, integrerad måltid tillföra en pusselbit i arbetet att motverka skolavhopp och att elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Handboken handlar alltså inte bara om hur skolan kan få till schemalagd lunch utan lika mycket om hur vi tar tillvara den pedagogiska måltiden och ökar samverkan mellan skolpersonalen för att skapa trygghet, studiero och bidra till skolans hälsofrämjande uppdrag.

Ladda ner

files handboken_f_r_schemalagda_m_ltider.pdf