Kort beskrivning

Cykelvänlig skola är ett digitalt stöd till alla skolor, kommuner och föräldrar som vill skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Utifrån en checklista med olika kriterier, kan skolor se sitt nuläge och sedan ta fram en handlingsplan för att stärka sitt arbete mot att bli en cykelvänlig skola. Anmälan till Cykelvänlig skola är kostnadsfritt och alla skolor är välkomna att delta, oavsett om ens kommun är medlem i Svenska Cykelstäder. Som stöd i arbetet har vi även sammanställt en verktygslåda med tips, material och inspiration för hur föräldrar, skolor, kommuner och regioner kan agera för att skapa bättre förutsättningar för barns skolcykling.

Bidragets syfte

Tanken bakom Cykelvänlig skola är att vi på Svenska Cykelstäder ville skapa ett konkret digitalt stöd, med olika verktyg som bidrar till att främja barn och ungdomars aktiva och säkra skoltransporter. Dels uppifrån och ned med beslutsfattare, tjänstepersoner och skolledare, dels nedifrån och upp tillsammans med föräldrar och barn. Genom plattformen hoppas vi kunna inspirera, peppa och leda er framåt i arbetet för att fler barn och unga ska kunna och vilja cykla till skolan.

Cykelvänlig skola