Tillbaka till Inspriationsbanken

Hjärnstark-promenader

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävel / Gävle kommun

Kort beskrivning

Två gånger per dag går klasserna obligatoriska promenader på 10-15 min inom ramen för lektionstiden 70 minuter. Läraren bestämmer själv när promenaden ska ske men principen är att promenaden ska tas mitt i lektionen, efter genomgång men innan eleverna får jobba själva med uppgifter kopplade till genomgången.

Bidragets syfte

Syftet är att använda fysisk aktivitet som ett sätt att öka inlärningen hos eleverna. Vi känner till kraften i fysisk aktivitet och hur det påverkar Inlärningen men även Kreativiteten. Ökad måluppfyllelse handlar mycket om att hitta in till djupinlärningen och långtidsminnet men även att lösa uppgifter här och nu och utveckla resonemanget till att bli nyanserat, det gör vi människor effektivare och lättare i samband med fysisk aktivitet.

Vi vet även att fysisk aktivitet motverkar stress vilket är ett stort problem hos våra gymnasieungdomar. Vi vill bygga starka och friska elever som kan hantera vardagens alla stressmoment och det tror vi att vi gör genom att använda fysisk aktivitet.

 

Så här gick det till

Jag har en förstelärartjänst på skolan där jag har som uppdrag att utveckla skolan och öka måluppfyllelsen via tydliga aktiviteter där vi utmanar "status quo". Jag som lärare i Idrott och Hälsa / Biologi vet vad vi kan få för effekt av fysisk aktivitet i många led så därför har jag fört in det i verksamheten. Huvudman och rektor har godkänt projektet och stödet för att testa nya vägar finns därmed från ledningssidan. 

Eftersom jag har det formella uppdraget så har kollegiet inte heller haft särskilt stort utrymme att ifrågasätta. Vi läser tillsammans boken "Hjärnstark" som tydligt och pedagogiskt tar upp de effekter som fysisk aktivitet kan ha på inlärning, förmågan att lösa problem samt fysisk och mental hälsa. Därmed implementerar vi förståelsen för hur vi kan använda den ökade fysiska aktiviteten som ett sätt att faktiskt i förlängningen öka andelen elever som tar sin gymnasieexamen.

Tack vare lektionstiden på 70 minuter så får vi till undervisningen på ett effektivt och pedagogiskt sätt. Vi utvärderar varje vecka hur det går och vilka problem vi stöter på i samband med promenaderna. Jag har även anlitat fem hjärnstark -ambassadörer bland eleverna som har som uppdrag att fundera kring möjligheter och hinder inom ramen för projektet. De har läst "Hjärnstark" och ska kunna föra dialog med andra elever om varför vi tar våra promenader. Jag har även rekommenderat lärare att få in tankenötter eller diskussionsfrågor under promenaden och vissa har lyckats bra. Det spelar dock inte så stor roll vad som sker under promenaden, det viktigaste är att ge knoppen bästa förutsättningar att nå sin fulla potential. 

Schemaläggningen av prommenaderna

Själva schemaläggningen gjordes innan tanken om promenaderna dök upp. Min ambition var att få in rörelsen i anslutning till lektioner eller innan prov / tyngre arbetspass etc. Men när jag fick en överblick av hur schemat såg ut generellt med 70 min lektioner så dök idén upp om att lägga promenaden mitt i arbetspasset med tanke på att vår hjärna klarar av att vara på helspänn i c:a 25 minuter endast. 27,5 + 15 + 27,5 blev därför den mest perfekt dispositionen av lektionen. Det har fungerat bra. Att ta en promenad under en 60 min lektion har inte fungerat, då blir det för lite tid över. 70 minuter är därmed det mest lämpliga. 

Om du har frågor går det bra att maila mig: peter.norberg@ga.ntig.se

Ladda ner

files nti_vetenskapsgymnasiet..pdf

Publicerat Instagram -inlägg