Kort beskrivning

Vad är Fritidsbanken Skola? En Fritidsbanken-filial på skolgården som drivs av eleverna själva med prylar från Fritidsbanken. Det innebär att barnen på skolan ska få chansen att få låna och pröva utrustning och material på skolans raster och vara en naturlig del av rastverksamheten. Den lokala Fritidsbanken står för utrustningen och supporten. Utrustningen lånas av och servas på Fritidsbanken. Material som är säsongsberoende lämnas tillbaka på service efter säsong.

Fritidsbanken stödjer ett samarbete för återanvändning av utrustning och nyskapande prylar av återanvänd utrustning. Upcycling! Man har utarbetade system för utlåning och inlämning på skolan. Allt enligt överenskommelse mellan skolan och den lokala Fritidsbanken. Fritidsbanken Skola ska vara en del av ett förebyggande verktyg i likabehandlingsplanen, hållbarhetsplaner och kvalitetsarbete för både fritidshemmen och rastverksamheten.

Fritidsbanken Skola är ett pilotprojekt som bygger på en överenskommelse mellan skolan, Fritidsbanken Sverige och den lokala Fritidsbanken. För mer information, kontakta Fritidsbanken Sverige.

Bidragets syfte

Målet med Fritidsbanken Skola är:

  • Ökad trygghet, tillit, gemenskap, social utveckling och integration.
  • Skapa bättre förutsättningar och tillgänglighet för kreativitet, lek och rörelse.
  • Bidra till ett hållbart samhälle.
  • Att alla barn på skolan vet vad Fritidsbanken är och får upp ögonen och intresset för Fritidsbanken i den lokala kommunen.
  • Att fler familjer upptäcker möjligheten och besöker Fritidsbanken på fritiden.
  • Att fler skolor nätverkar och utvecklas tillsammans.

Fritidsbanken Skola (Instagram)
Fritidsbanken