Tillbaka till Inspriationsbanken

Värdegrundsarbete: Nyckeln till ökad kunskapsutveckling och hälsa

Dastan / Klippans kommun

Kort beskrivning

Framtidens värdegrundsarbete är här - som ett stöd för pedagoger att arbete mot en mer trivsam, inkluderande och tryggare miljö som tillgodoser alla elever behov och skapar förutsättningar för lärande. Ett praktiskt material som utgår ifrån värdegrunden i skolan.

Känner du att eleverna inte tar åt sig av det du förmedlar till eleverna muntligt beträffande värdegrunden i skolan? Här kommer ni finna ett material som lägger fokus på praktisk erfarenhet som gynnar elevernas trygghet, trivsel, studiero och framförallt hälsa!

Materialet har huvudfokus på följande värdeord utifrån värdegrunden i skolan:

  • Jämställdhet
  • Alla människors lika värde
  • Solidaritet mellan människor
  • Individens frihet och integritet
  • Människolivets okränkbarhet

För varje värdeord tillkommer praktiska övningar som kan användas i klassrummet, på rasten, eller utanför skolan i samband med familj och nära. Varje vecka arbetar skolan med en övning som genomförs av eleverna och ansvarig person som leder övningen. Varje värdeord behandlas och genomförs i en månad, vilket innebär att det är 4 övningar per månad. Varje värdeord representerar månadens tema. Därefter går skolan vidare till nästa värdeord. När alla värdeorden är avklarade, går eleverna tillbaka till första värdeordet och arbetar igenom nya övningar för att stärka deras förståelse. Projektet kan ses som en kursplan, där varje värdeord representerar mål som eleverna ska uppnå genom tillhörande övningar.

För att ta del av materialet, gå in och följ Vedbyskola på instagram. På så sätt håller ni er uppdaterade och kan inspireras att arbeta på liknande vis på er skola!

Bidragets syfte

Vi ser hälsa som en helhet, där fysiska, psykiska och sociala faktorer inverkar på varandra. Forskningsstudier pekar på att det inte är möjligt att utesluta vare sig psykiska, fysiska eller sociala aspekter med anledning av att dessa inverkar på varandra. Mår en elev dåligt socialt eller psykiskt kommer det att inverka på eleverna vilja till att vara fysisk aktiva, och därmed främja hälsan. Vi arbetar därmed starkt med att skapa trygghet och studiero på raster och i klassrummen.

Syftet är att öka elevernas förståelse för jämställdhet, allas lika värde, människolivets okränkbarhet, solidaritet mellan människor, och individens frihet och integritet för att ta hänsyn till alla faktorer som inverkar på hälsan. Genom detta arbete kommer eleverna praktiskt, genom bland annat fysisk aktivitet erfara och förbättras, för att kunna bli allt mer fungerande samhällsmedborgare.

Instagram- Vedbyskola för material