Tillbaka till Inspriationsbanken

Inspiration till rörelse i förskolan - utomhus!

Norlandia förskolor / Hallands län

Kort beskrivning

Eftersom barn spontant rör på sig mer ute än inne uppmuntrar Norlandia förskolor till utevistelse vid i alla fall två tillfällen per dag. På förskolorna försöker vi skapa stimulerande utemiljöer som lockar till olika former av rörelse. Ett exempel är att skapa stora spel genom att måla på plattor och använda material där barnen behöver röra sig för att spela spelet, t.ex. en stor variant av snigelspelet Tempo. På en tom vägg har en förskola satt klättergrepp och lister som går att klättra på längs med väggen. Det finns rörelsematerial att ta ut och leka med, till exempel rörelsealfabet där barnen kan uppmuntras att göra sitt och andras namn.

Bidragets syfte

Bidra till rörelseglädje. Uppmuntra till olika former av aktiviteter utomhus.