Tillbaka till Inspriationsbanken

Tips för alla elever att lyckas i matematik

Bill & Melinda Gates Foundation

Kort beskrivning

När Bill & Melinda Gates Foundation lanserade matematikfokuset i vår utbildningsstrategi för grund- och gymnasieskolor för drygt ett år sedan, betonade vi vikten av motivation, engagemang och uthållighet för att hjälpa elever att lyckas i matematik. Matematik är där eleverna lär sig kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga som är nödvändiga för framtida framgång, oavsett om de vill göra karriär inom medicin, affärer, grafisk design eller spel. Att skaffa sig den grundläggande matematikkunskapen för att lösa problem i det dagliga livet och samhället är inte bara en färdighet – det är en livlina som varje elev behöver för att blomstra i vuxen ålder. Matematik påverkar allt i livet, från att öppna dörren till jobbmöjligheter till att ge oss färdigheter som krävs för att engagera oss i våra samhällen och medborgerliga institutioner.

Men alltför många elever känner sig inte kopplade till matematik, de tycker att det är abstrakt, alltför komplicerat och frånkopplat från sina liv och intressen.

Hur Young People's Project gör matematik motiverande och engagerande

Hur ser det ut när eleverna är engagerade och exalterade när de lär sig matematik? Maisha Moses, verkställande direktör för The Young People's Project (YPP), en organisation som undervisar i matematik och algebra till övervägande färgade elever och elever från låginkomstbakgrund, har ett svar. YPP närmar sig matematik genom rörelse och kroppslighet, genom relationer och mentorskap. Elever som lär sig i ett YPP-klassrum sitter inte vid skrivbord med en lärare längst fram i rummet, med huvudet neråt och sinnena urkopplade. Istället springer de, de skjuter i höjden genom algebraiska formler och arbetar tillsammans när de tävlar i matematikspel. YPP:s signaturspel för matteläskunnighet, Flagway (läs mer här) är en högenergi, interaktiv insats som lär ut primtal, permutationer och algebraiska substitutioner.

YPP visar oss att när elever är engagerade och entusiastiska över att lära sig matematik, kommer de att se sig själva som "mattemänniskor" och vara stolta över sitt lärande, snarare än att det känns som ett jobb. Det visar också vikten av näraliggande mentorer som får eleverna att känna sig sedda och prata med dem om matematik på engagerande sätt som relaterar till elevernas intressen, som sport.

 

Bidragets syfte

Som Maisha Moses säger, deras arbete "gör det möjligt för barnen att sätta rörelse i matematik. Det gör att barnen kan röra sig.” Vi tror att alla elever, särskilt elever som traditionellt sett har dåligt med matematik och elever med låginkomstbakgrund, förtjänar ett rigoröst, glädjefullt och relevant matematikklassrum. Om du vill veta mer om hur YPP tar sig an detta i skolor över hela landet, titta på den här videon. För att lära dig mer om The Young People's Project, besök https://www.typp.org/.

Ovan text är översatt från https://usprogram.gatesfoundation.org/news-and-insights/articles/what-were-learning-math-you-can-grab-run-and-feel 

What We’re Learning: Math You Can Grab, Run and Feel